Usnesení rady č.670

STA + OOS - úprava Jednacího řádu Rady městské části Praha 16

Číslo rady: 50
č. 670
Ze dne 21.10.2020

670/2020  rada  s c h v a l u j e

úpravu Jednacího řádu Rady městské části Praha 16, kterou se zavádí v naléhavých případech možnost jednání distančním způsobem formou videokonference.
Zveřejněno: 26.10.2020 – Martina Stará ; Přečteno 136 x
Vytisknout