Usnesení rady č.377

STA + OOS – žádost společnosti KOMPAKT spol. s.r.o., Jiráskova 1424, Poděbrady, IČ: 49551027, zastoupené panem Davidem Šafářem, o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16.

Číslo rady: 22
č. 377
Ze dne 04.09.2019

rada  s o u h l a s í 

s žádostí společnosti KOMPAKT spol. s.r.o., Jiráskova 1424, Poděbrady, IČ: 49551027, zastoupené panem Davidem Šafářem, o udělení písemného souhlasu s užitím znaku Městské části Praha 16, a to v rámci přípravy a provedení tisku Informačního plakátu správního obvodu Praha 16.

Zveřejněno: 09.09.2019 – Martina Stará ; Přečteno 151 x
Vytisknout