Slovo starostyVážení spoluobčané, 

před několika málo dny jsme si připomněli významné sté výročí vzniku samostatného československého státu, u jehož kolébky stál státník, filozof, sociolog, pedagog a první prezident Československé republiky - Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho tehdejší úsilí bylo podpořeno obrovskou touhou národa po samostatnosti. 28. říjen 1918 se stal historickým mezníkem našich novodobých národních dějin a rozhodně si zaslouží důvod k oslavě i důležitému zamyšlení. 

Tehdy, s koncem první světové války, v níž zemřelo i velké množství Čechů, skončila 300letá poroba a útlak našeho národa. Od roku 1918 jsme byli ještě dvakrát násilím zbaveni svobody a samostatnosti. Pokoušeli se o to nacisté během okupace a 2. světové války a následně komunisté krátce po válce. Zdálo se, že jejich nadvláda nikdy neskončí. 

I tentokrát se však našli stateční lidé, kteří se dokázali vzepřít a bojovat za pravdu a demokracii. Převážná většina těch, kteří se zasloužili o náš současný svobodný život a bojovali za náš stát, již dávno nejsou mezi námi. Jejich vzor a památka bohužel upadají v zapomnění. Život nových generací spěje až kamsi zběsile vpřed, do neznámé budoucnosti. 

Je to asi důsledek toho, že se málo věnujeme výchově k mravnosti, odpovědnosti a pravému vlastenectví. To se okrajově objevuje pouze v situaci úspěšného vystoupení naší fotbalové či hokejové reprezentace… Dávám si otázku, zda se jedná o problém rodiny či školy, které dostatečně neseznamují svoje děti a mládež s dějinami našeho národa i dějinami světovými, jež jsou zdrojem moudrosti a poučení? Nebo tomu snad již dnes není potřeba? 

Myslím a jsem o tom přesvědčen, a to i na základě posledního vývoje společnosti v naší zemi i ve světě, že nemůžeme založit ruce do klína. Je potřeba, abychom byli připraveni se rozhodně postavit proti všem negativním, extrémistickým jevům a sobeckým zájmům jednotlivců a mocenských skupin. 

Začněme alespoň tím, a využijme současného mimořádného výročí, že krátce věnujeme poctu a díky těm, kteří bojovali za naši svobodu, demokracii a budoucnost našeho národa.

 Uvědomme si ideály, z nichž se zrodila křehká svoboda a demokracie. Pak je již krok k tomu, abychom navázali na odkaz, za nějž položily život tisíce našich občanů. Proto bychom si měli každoročně s hrdostí a úctou připomínat výročí vzniku samostatného československého státu. 

„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii,“ řekl moudře Tomáš Garrigue Masaryk. „Demokracie má za úkol chránit každému občanovi důstojnost člověka, a to bez svobody a samostatnosti není možné,“ tvrdil Masaryk. 

A mnozí si uvědomujeme, že svoboda v některých částech světa a zemích není ještě ani dnes samozřejmostí. 

 

Karel HanzlíkMgr. Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16

Zveřejněno: 02.11.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1569 x
Vytisknout