Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Slovo starosty
přípravnými pracemi spojenými mimo jiné s kácením, které vzbudilo u některých mnoho emocí, začala úprava křižovatky pod Korunou. Celá akce byla podle studie kapacitního posouzení připravována Technickou správou komunikací hl. m. Prahy od roku 2018., zvětšenou křižovatku jsme představili na několika prezentacích Centra Radotína a její podoba je celou dobu k vidění na velkých vizualizacích na stěnách bývalé výtopny na novém sídlišti.

Samozřejmě ani mě netěší, že stavbě zkapacitnění silničního křížení musí ustoupit několik stromů, ale na celou situaci je potřeba se podívat racionálně a také třeba očima občanů, kteří bydlí v okolí ulic Karlické, Výpadové, Pod Klapicí, Zderazské, náměstí Osvoboditelů či na Sídlišti, kde v ranních špičkách pravidelně stojí popojíždějící kolony aut. Neméně důležité jsou připomínky obyvatel Prvomájové či v ulici na Betonce, kde by se po definitivním uzavření železničního přejezdu u restaurace U Portlandu v červnu příštího roku výrazně zvýšila průjezdnost aut směřujících za službami do objektů na náměstí Osvoboditelů (pošta, Albert, pojišťovna, drogerie), případně do budoucího centra a k nové radnici. To proto, že by potom jiná možnost příjezdu neexistovala.

Věřte, že to nebylo jednoduché rozhodování. Ale když si na pomyslné misky vah dám na jednu stranu lepší ovzduší a na druhou pokácené stromy, převáží výhody spojené s rozšířenou křižovatkou produkující méně škodlivin, a to i z důvodu rozsáhlé náhradní výsadby, která zde na závěr stavby proběhne.

Přeji vám pevné zdraví!

Váš Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16 (Radotín)

Zveřejněno: 29.03.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 2374 x
Vytisknout