• Volby do Evropského parlamentu

  16.05.2019 / V pátek 17. května končí lhůta pro doručení žádostí o vydání voličských průkazů obecním nebo zastupitelským úřadům, a to jak v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
 • Nové cestovní doklady? Využijte objednávkový systém

  10.05.2019 / Městská část Praha 16 upozorňuje všechny své občany, kteří se chystají k cestě za hranice republiky, aby si včas zkontrolovali platnost svých cestovních dokladů, které budou k této cestě potřebovat.
 • Pietní akt ke Dni vítězství

  07.05.2019 / Památku padlých, kteří obětovali své životy ve dnech Květnového povstání českého lidu v roce 1945, ale i těch, co bojovali za svobodu a padli v průběhu obou světových válek, uctili zástupci radotínské radnice v úterý 7. května.
 • I. zasedání volební komise k volbám do Evropského parlamentu

  26.04.2019 / Přesně měsíc před začátkem voleb do Evropského parlamentu proběhlo I. zasedání radotínských okrskových volebních komisí, spojené se školením Českého statistického úřadu pro zástupce městských částí celého správního obvodu Praha 16.
 • Volby do EP: Oznámení pro občany jiných členských států EU

  10.04.2019 / V neděli 14. dubna od 13 do 16 hod. bude otevřen Odbor občansko správní ÚMČ Praha 16 na náměstí Osvoboditelů 21/2a v Praze-Radotíně. Občané jiných členských států EU, kteří chtějí hlasovat na území ČR ve volbách do Evropského parlamentu, mají v tento den poslední možnost, aby podali žádost o zápis do seznamu voličů nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů.
 • Volby do Evropského parlamentu

  10.04.2019 / Informace k volbám do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. května 2019.
 • Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2019

  09.04.2019 / Městská část Praha 16 má pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019 osm volebních okrsků.
 • Oznámení o nevyhrazení plakátovacích ploch

  10.04.2019 / Oznámení starosty o nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019.
 • Zápis občana jiného členského státu EU do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. 5. 2019

  08.04.2019 / Občan jiného členského státu, který má právo volit dle ustanovení § 5 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů v platném znění a je trvalým nebo přechodným pobytem v Praze 5 – Radotíně, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu tím, že podá u Úřadu městské části Praha 16, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to nejpozději do 14.4.2019.
 • Oznámení pro občany jiných členských států EU

  02.04.2019 / V neděli 14. dubna 2019 od 13.00 do 16.00 hod. bude zpřístupněn Odbor občansko správní ÚMČ Praha 16 se sídlem na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín. 14. dubna 2019 v 16.00 hodin totiž končí pro občany jiných členských států Evropské unie, kteří chtějí hlasovat na území České republiky, podání žádosti o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.