Stanovení dopravního značení

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení dopravy, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, 2. patro, kancelář č. 21, 22.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Situace s vyznačením návrhu dopravního značení. U většiny případů je nutné zpracování dopravním odborníkem při zohlednění vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, TP 65 a TP 66 a normy ČSN 018020 (lze vyhledat na ČSI).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o stanovení místní – přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (pdf, 90 kb)
V tištěné podobě rovněž na Oddělení dopravy.
Je třeba upozornit, že při zohlednění podkladů, které jsou pro vydání rozhodnutí potřebné, je možné o toto rozhodnutí požádat bez příslušného formuláře.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Bez poplatku.
Stručně Úplné znění