• Opatření Radotínská, Vrážská

  27.03.2020 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci stavby Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice v ulici Vrážská a Radotínská v Praze 16
 • Opatření Radotínská

  27.03.2020 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci stavby Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice v ulici Radotínská, Praha 16.
 • Oznámení o zahájení územního řízení

  26.03.2020 / Praha 5-Lipence, Boudova, kNN-2.etapa, SO 01-kabelová část
 • Opatření KÚK TSK

  24.03.2020 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel z důvodu komplexní údržby komunikací, které jsou ve správě TSK HMP a.s., v Praze 16
 • Výzva - vyjádření k podanému odvolání

  20.03.2020 / Praha-Velká Chuchle, Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), silniční nadjezd přes železniční trať. Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby sp.zn. 023860/17/OVDŽP/Čr, č.j. 011150/19/OVDŽP ze dne 8.11.2019
 • Oznámení zahájení změny stavby před dokončením ve společném řízení

  17.03.2020 / Výstavba nové trafostanice TR 110/22 kV Slivenec, Přeložka vedení V304/2003/2006 před TR 110/22 kV Slivenec, Praha 5 - Lochkov, Slivenec