• Opatření Vrážská a Věštínská

  10.07.2020 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci realizace 19. etapy stavby Optimalizace trati Praha Smíchov - Černošice, v ulicích Vrážská a Věštínská v Radotíně.
 • Oznámení o zahájení stavebního řízení

  08.07.2020 / Praha-Radotín, ulice Na Betonce, Zasklení lodžií jihozápadní fasády bytového domu čp. 1360 a 1361
 • Oznámení o uložení písemnosti

  01.07.2020 / Lipence-ulice U Žlábku, rozšíření komunikace na pozemku parc.č.2345/128
 • Územní rozhodnutí

  30.06.2020 / LOCHKOV 2 (NAD SLAVIČÍM ÚDOLÍM) - PŘEPARCELACE A NÁVRH VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, Praha -Lochkov