• Oznámení o doručení písemnosti

  16.10.2019 / Stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO kanalizace V. Chuchle, Praha 5 - Velká Chuchle, komunikace Starolázeňská
 • Opatření lokalita Závist

  11.10.2019 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení na bezejmenné veřejně přístupné účelové komunikaci NN 461 v lokalitě Závist.
 • Územní rozhodnutí

  07.10.2019 / Stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO kanalizace V. Chuchle, Praha 5 - Velká Chuchle, komunikace Starolázeňská
 • Územní rozhodnutí

  07.10.2019 / Připojení objektů FTTS na síť TMCZ, 3.stavba Praha 16-Zbraslav, SITE 14509,12725,10803
 • Rozhodnutí

  03.10.2019 / Stavba č. 0100 - TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská, ETAPA 1b - ul. U Kostrounku - ul. U Pumpy