Stavební akce u Berounky: Úpravy břehu, rozšíření cyklostezky

Ve středu 25. listopadu dojde k předání stavenišť dvou souvisejících staveb u Berounky. Jedná se o rozšíření cyklostezky od nového fitness parku až po bistro „U Ondřeje“, jejímž cílem je minimalizovat střet cyklistů s chodci.

Druhou akcí je úprava zhruba 300metrového břehu v úseku od již zmiňovaných cvičících strojů až po tzv. Místo u řeky II, kde se nachází odpočinková zóna s nášlapnými kameny do vody. 

"V těsné blízkosti cyklistické stezky vznikne paralelní cesta pro pěší, součástí nového uspořádání bude manipulační schodiště přímo pod bistrem. Břeh bude vybudován z lomového kamene, podobně jako je na konci radotínského katastru směrem k Černošicím. Účelem této stavby je ochrana proti masivní erozi způsobené kolísáním vodního stavu a průchodem velkých vod," uvádí Miroslav Knotek, místostarosta Městské části Praha 16.

Momentálně v tomto úseku dochází ke kácení břehového porostu. Jako náhrada byla určena výsadba 8 stromů, jejichž druhová skladba bude ještě diskutována s Povodím Vltavy. 

Rozšíření cyklostezky:
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Realizace: Inpros Praha, a.s.

"Berounka LB ř. km. 3,35 - 3,6 - břehové opevnění", revitalizace břehu:
Investor: Povodí Vltavy, s.p.
Realizace: Nowastav, a.s.

Vzorový příčný řez (pdf, 219 kB)
"Berounka LB ř. km. 3,35 - 3,6 - břehové opevnění" 

Vzorový příčný řez: "Berounka LB ř. km. 3,35 - 3,6 - břehové opevnění"Zveřejněno: 24.11.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 961 x
Vytisknout