Svoz komunálního odpadu v Praze

Informace o zajištění obecního systému svozu a sběru komunálního odpadu na území hl. m. Prahy v reakci na rozhodnutí Vlády ČR, která v rámci bezpečnostních opatření proti dalšímu šíření covid-19 vyhlásila tzv. lockdown a omezila volný pohyb obyvatel na veřejnosti.

V rámci zachování fungování městské infrastruktury je svoz a sběr komunálního odpadu zajištěn takto: 
 1. Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

 2. Svoz využitelných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, tetrapack, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech.

 3. Sběrné dvory hl . m. Prahy – provoz nepřerušen.  
  Výjimkou je sběrný dvůr v ulici Generála Šišky v pražských Modřanech, kde jsou zástupci jeho obsluhy v karanténě. Z tohoto důvodu je provoz sběrného dvora omezen na dny pondělí-pátek od 08.30 do 12.30 hodin, sobota a svátky zavřeno. Omezení trvá od 21.10. do odvolání (karanténa je nařízená do příští středy, tj. do 28.10.).

  Sběrný dvůr v Radotíně bude od 26. října otevřen v zimním režimu, od pondělí do pátku od 8.30 do 17 hodin, sobotní otevírací doba zůstává stejná od 8.30 do 15 hodin. Ve středu 28. října bude sběrný dvůr plánovaně uzavřen (kvůli státnímu svátku). 

 4. Kompostárna hl. m. Prahy ve Slivenci – provoz nepřerušen, provoz probíhá v souladu v nastavenou provozní dobou zařízení.
  https://lhmp.cz/mestska-zelen/kompostarna-hl-m-prahy-slivenec/kontakty-a-oteviraci-doba/

 5. Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – nepřerušena a i nadále probíhá dle schválených harmonogramů přistavení.

 6. Svoz nebezpečného odpadu: 
 • Stabilní sběr a svoz nebezpečného odpadu – probíhá bez omezení.
 • Mobilní sběr nebezpečného odpadu – probíhá bez omezení (v Radotíně se sváží nebezpečný odpad 4.11.: Nebezpečný odpad se bude svážet 4. listopadu).
 • Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení. 

Zajištění výše uvedených plnění se bude odvíjet od provozních možností jednotlivých dodavatelů. Pokud dojde ke snížení jejich personálních kapacit, může dojít k omezení poskytování některých služeb s tím, že prioritou hlavního města Prahy bude zajištění služeb, jejichž plnění (zachování) je výslovnou povinnosti města. 

 

Provoz kontaktních center svozových společností (např. Pražské služby, které odpad v Radotíně) 

Od pondělí 26.10. se upravuje provozní doba pro osobní návštěvy klientů následovně:

Pondělí: 8 – 13 hodin

Středa: 13 – 18 hodin


Zveřejněno: 23.10.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 523 x
Vytisknout