Svoz komunálního odpadu

Dle informací z Magistrátu hlavního města Prahy jsou po dobu krizového opatření upraveny služby svozu komunálního odpadu v Praze:
 • svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 • svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 • provoz sběrných svorů –  všech 19 sběrných dvorů je pro veřejnost (občany) dočasně uzavřeno, vybraní provozovatelé sběrných dvorů zachovali provoz SD pro návoz odpadu od podnikatelských subjektů a odpad vzniklý jejich profesní činností. V Radotíně je to Sběrný dvůr V Sudech 1488, provozní doba je pondělí až pátek od 8.00 do 11.00 hodin, všechna předání odpadu jsou po dobu mimořádných opatření zpoplatněna,
 • provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,
 • služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad je přerušena do odvolání,
 • svoz nebezpečného odpadu:

a)   stabilní sběr a svoz NO - služba dočasně přerušena do odvolání,

b)  mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,

c)  svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.


Jak zacházet s rouškami v domácnostech:
 • použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější,
 • přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané,
 • takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad),
 • v žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností,
 • po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
Zveřejněno: 25.03.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 1111 x
Vytisknout