ÚMČ Praha 16 řidičské průkazy nevyřizuje

Dovolujeme si upozornit, že agendu řidičských průkazů vyřídíte v hlavním městě pouze na Magistrátu hlavního města Prahy v Business Centre Vyšehrad nebo na Městském úřadu Černošice v Podskalské ulici v Praze 2, nikoliv na Úřadu městské části Praha 16 (Statut hlavního města Prahy tuto agendu našemu úřadu nepřidělil). 

V okolních městech vyřizují agendu řidičských průkazů na Dobříši, v Berouně  nebo v Kladně. Ve všech případech je nezbytné se objednat do rezervačních systémů jednotlivých municipalit.

Odkazy: 
Ministerstvo dopravy ČR společně s Ministerstvem vnitra ČR rozhodlo o toleranci neplatných řidičských průkazů v rámci nouzového stavu na území České republiky. Lidé s propadlým průkazem tak budou moci dále řídit svá vozidla a na doklad se bude hledět po dobu nouzového stavu jako na platný.
Zveřejněno: 21.10.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 418 x
Vytisknout