Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc říjen 2019

Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 30.10.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období říjen 2019.

Zveřejněno: 11.11.2019 – Kateřina Valínová ; Přečteno 641 x
Vytisknout