Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc září 2019 II.

Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 02.10.2019 druhé úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období září 2019.

Zveřejněno: 15.10.2019 – Kateřina Valínová ; Přečteno 501 x
Vytisknout