Úřad od 20. dubna rozšiřuje provoz

Radotínská radnice, plně fungující během trvání nouzového stavu, otevírá od 20. dubna všechna svá pracoviště. Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR však bude provoz probíhat v mimořádném režimu a za zvýšených hygienických podmínek.

O omezení provozu všech veřejných institucí rozhodla vláda ČR z důvodu vyhlášení nouzového stavu a v souvislosti s dalšími opatřeními proti šíření nového typu koronaviru v polovině března. Dveře úřadu byly otevřeny jen 3 hodiny v pondělí a ve středu, po zbytek času pracovníci zajišťovali všechny činnosti na pracovištích, z domova či pomáhali s řešením mimořádné situace (šití roušek, distribuční centrum, nákup materiálu, roznos informačních letáků do schránek). 

Od pondělí 20. dubna se vše pomalu vrací k normálu, úřad začíná fungovat standardně od pondělí do pátku. Protože se ale jedná o malou instituci rozmístěnou v pěti od sebe vzdálených budovách (žádná nemá vrátnici či bezpečnostní službu u vchodu), je nutné k dodržení bezpečnostních zásad a mimořádných hygienických pravidel zavést následující opatření, jejímž cílem je ochránit zaměstnance i klienty. 

Nadále upřednostňujeme bezkontaktní způsoby jednání – přes datovou schránku, písemně, e-mailem a telefonicky, je-li to možné.

V případě neodkladné záležitosti, kterou nelze vyřešit „vzdáleně“, budou běžné úřední hodiny všech pracovišť v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 18.00 hodin. Nadále je nutné se na všechna pracoviště předem objednávat – na pracoviště Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů přes objednávkový systém (případně telefonicky na telefon 234 128 245), na ostatní pracoviště telefonicky či e-mailem.  

Jediné pracoviště, kde není nutné se předem objednat, je podatelna. Podatelna bude otevřena celý týden v běžných otvíracích hodinách, s výjimkou polední pauzy (každý den 12.00-12.30 hodin).

Také samotný osobní kontakt mezi klienty a pracovníky úřadu bude upraven – protože radnice nemá k dispozici dostatek přepážkových pracovišť či jedno centrální pracoviště s oddělenými prostory, klient bude muset na pracovníka, k němuž je objednán, u vstupu do budovy zazvonit a bude na dálku vpuštěn. U přepážek bude provoz standardní. Tam, kde přepážky nejsou k dispozici, do jejich instalace nebude klient vpuštěn do kanceláře – buď vyčká na pracovníkem určeném místě na vyřízení žádosti, nebo budou využity venkovní stany, které byly u hlavních budov úřadu (radnice, správní agendy, sociální agendy) již instalovány.

Samozřejmostí již je vstup do budov a pohyb v nich pouze se zakrytým nosem a ústy, dodržování zvýšených hygienických pravidel a nově očištění rukou u vstupu do budovy dezinfekcí. Ve všech budovách úřadu bude u vstupu umístěna dezinfekce a též uvnitř objektů bude probíhat celodenně zvýšený úklid. Použité jednorázové roušky pak klient může při odchodu vhodit do speciálního kontejneru (instalované již dříve). 

Děkujeme za pochopení a respektování všech výše uvedených pravidel.


Úřad práce v Radotíně
Zveřejněno: 17.04.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 984 x
Vytisknout