Určení otcovství

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Pokud je matka dítěte svobodná:
 • těhotenský průkaz,
 • platné průkazy totožnosti obou rodičů,
 • rodné listy obou rodičů.

Pokud je matka dítěte rozvedená:
 • těhotenský průkaz,
 • platné průkazy totožnosti obou rodičů,
 • rodné listy obou rodičů,
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství.

Pokud je matka dítěte vdova:
 • těhotenský průkaz, 
 • platné průkazy totožnosti obou rodičů,
 • rodné listy obou rodičů,
 • úmrtní list manžela.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění