Určení otcovství

Určení otcovství

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Určení otcovství

4. Základní informace k životní situaci

Určení otcovství se provádí k nenarozenému i narozenému dítěti sepsáním „souhlasného prohlášení o určení otcovství“ s rodiči, kteří dosáhli 18 let věku. U mladších rodičů je k sepsání prohlášení o určení otcovství příslušný pouze soud.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodiče dítěte, kteří se dostaví společně na matriku. Pokud je jeden z rodičů cizinec a nerozumí psanému ani mluvenému projevu českého jazyka, je nutná přítomnost soudem stanoveného tlumočníka. V tomto případě si rodiče dítěte zajišťují tlumočníka sami a hradí jeho služby.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Plnoletost rodičů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Osobní účastí obou rodičů na matrice.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Můžete se obrátit na kterýkoliv matriční úřad.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín. 
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud je matka dítěte svobodná:

  • platné průkazy totožnosti obou rodičů
  • rodné listy obou rodičů

Pokud je matka dítěte rozvedená:

  • platné průkazy totožnosti obou rodičů
  • rodné listy obou rodičů
  • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství

Pokud je matka dítěte vdova:

  • platné průkazy totožnosti obou rodičů
  • rodné listy obou rodičů
  • úmrtní list manžela

Pokud je sepisováno určení otcovství před narozením dítěte, předloží matka těhotenský průkaz.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zápis o určení otcovství je sepsán na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze využít žádné elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 89/2012 občanský zákoník
(vyhledávání v zákonech zde)

18. Jaké jsou související předpisy

Související předpisy nejsou stanoveny.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Co jsou "matriční úřady"?

Matričními úřady jsou obecní úřady, městské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí, v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí a pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které určí a jejich správní obvody vymezí Ministerstvo vnitra prováděcím právním předpisem. 
Seznam matričních úřadů je uveden v příloze vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva vnitra.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Úsek matrik.

26. Kontaktní osoby

Bartušková Jana
Čeřovská Ilona
Chlubnová Petra

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

17.2.2016

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 28.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 17.02.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 12773 x
Vytisknout