Úsek majetku a inventarizace

JménoFunkceTelefonE-mail
Rašková Stanislava správa majetku 234 128 282 stanislava.raskova@praha16.euSídlo úseku

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku místních příjmů a poplatků
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -


Popis činnosti
 • příprava podkladů a souvisejících dokumentů pro provedení inventarizace majetku a závazků za celou MČ (návrhy souhrnných materiálů a vzorové dokumenty)
 • evidence nemovitého majetku – v programu ENO, GINIS MAJ a EMA včetně kontroly podle LV v katastru nemovitostí, geometrických plánů a nabývacích titulů
 • kontrola výměry a typu pozemků, jejich ocenění
 • evidence čísel popisných nebo evidenčních u budov
 • inventarizace nemovitého majetku – inventurní soupisy a přehledy pro MHMP, sleduje přírůstky a úbytky nemovitého majetku a jeho ocenění
 • evidence majetkových účtů MČ
 • sledování vlastnických vztahů k nemovitému majetku – majetkoprávní vypořádání pozemků
 • zajišťování zápisů podle zákona č. 172/1991 Sb., svěření majetku MČ, zápisy do katastru nemovitostí
 • spolupráce při vyhlašování výběrových řízení na nebytové prostory
 • sepisování nájemních smluv MČ a smluv o výpůjčce
 • sepisování smluv o převodu nemovitého majetku – kupní, darovací apod.
 • zajišťování provedení vkladů vlastnických práv z převodu nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha – město
 • zajišťování stanovisek a vyjádření MHMP k záměrům a převodům nemovitého majetku
 • centrální evidence smluv uzavřených MČ
 • zajišťování podkladů ke smlouvám – výpisy a snímky z KN, identifikace, geometrické plány, znalecké posudky, notářské zápisy, kolaudační rozhodnutí
 • realizace privatizace bytového fondu
 • uplatňování daňových přiznání z převodu nemovitostí MČ pro HMP
 • evidence restitučních nároků.
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 15425 x
Vytisknout