Úsek místního hospodářství

JménoFunkceTelefonE-mail
Zeman Martin místní hospodářství 234 128 284 martin.zeman@praha16.eu


Sídlo úseku
Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín (Adresa na mapách Google)

Úřední hodiny

Úřední hodiny Úseku místních příjmů a poplatků
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Úřední hodiny Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Středa 8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -


Popis činnosti
 • evidence (pasport), prohlídka a zajištění oprav místních komunikací včetně plánu údržby
 • účast na kontrolních dnech souvisejících se stavbami komunikací
 • kontrola převzetí komunikací po jejich dokončení (např. v rámci výstavby inženýrských sítí)
 • vyjádření k uzavírkám, objížďkám a zvláštnímu užívání komunikací a k záborům na veřejném prostranství
 • kontrola záborů a výběr místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území MČ vyjma stánkového prodeje
 • vyjádření k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikace ve správě MČ
 • evidence, protokoly, přejímání řízení výkopových prací na místních komunikacích
 • kontrola stavu dopravních opatření na území MČ
 • evidence a výzva k odstranění vraků (ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy)
 • lustrace majitelů vozidel ve spolupráci s Policií ČR
 • návrh, evidence a kontrola dopravního značení a informačně orientačního značení
 • povolení vjezdu do vybraných míst MČ
 • energetické hospodářství - organizační zajištění energetického auditu, roční výkazy
 • evidence a tvorba protokolů při haváriích (vody, elektřiny, plynu a osvětlení)
 • evidence a kontrola spotřeby vody, el. energie a plynu v budovách MČ
 • pojištění budov 
 • hlášení poruch (např. SSZ, veřejné osvětlení, inženýrské sítě)
 • zajišťuje provoz parkovacího automatu na parkovišti před Zdravotnickým zařízením, Sídliště 1100/32, Praha-Radotín
 • předkládání návrhů aktualizací příloh vyhlášek o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a tržního řádu.
Potřebuji vyřídit
Formuláře
Aktualizováno: 01.09.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 15740 x
Vytisknout