Úsek registrace fyzických a právnických osob

JménoFunkceTelefonE-mail
Černá Tamara pověřená vedením odboru; registrace, Czech POINT 234 128 411 tamara.cerna@praha16.eu
Řičařová Martina DiS. registrace, Czech POINT, evidence zemědělských podnikatelů 234 128 414 martina.ricarova@praha16.eu


Sídlo úseku
náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín (najít na mapách Google)

Rozšířené úřední hodiny Úseku registrace fyzických a právnických osob
Odboru živnostenského 
Úřadu městské části Praha 16 
 Pondělí8.00 - 12.00 hod.13.00 - 18.00 hod.
 Úterý 8.00 - 12.00 hod.  12.30 - 14.00 hod. 
 Středa 8.00 - 12.00 hod.  13.00 - 18.00 hod. 
 Čtvrtek 8.00 - 12.00 hod. 12.30 - 14.00 hod.
 Pátek 8.00 - 12.00 hod. -

Popis činnosti
 • vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění, a zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném znění
 • přijímá a  zpracovává ohlášení živnosti fyzických osob (FO) a právnických osob (PO)
 • přijímá a zpracovává žádosti  o vydání koncese FO a PO
 • přijímá a zpracovává žádosti o schválení odpovědného zástupce u koncesované živnosti a zapisuje je do živnostenského rejstříku
 • vydává rozhodnutí o schválení koncese
 • vydává rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce
 • vyžaduje doložení dokladů k ohlášení živnosti i k žádosti o koncesi v souladu se zákony
 • vyžaduje stanovisko k žádosti o koncesi od příslušného orgánu státní správy
 • přijímá a zpracovává podání týkající se oznámení zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně
 • přijímá a zpracovává oznámení o změně údajů a dokladů uvedených v ohlášení živnosti, příp. žádosti o koncesi
 • vydává výpisy se změněnými údaji, příp. vyrozumění o provedení zápisu změn v živnostenském rejstříku
 • zpracovává a vydává opravené výpisy
 • ruší živnostenská oprávnění vydaná v rozporu se zákonem, po projednání s podnikateli vydává nový výpis, příp. rozhoduje, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo
 • přijímá a zpracovává podání, na jejichž základě vydává rozhodnutí o zrušení provozování živnosti na základě žádosti podnikatele
 • přijímá a zpracovává podání podnikatele, na jejichž základě vydává vyrozumění o přerušení provozování živnosti, příp. o znovu zahájení provozování živnosti
 • vydává rozhodnutí o zastavení řízení nebo zamítnutí žádosti o koncesi nebo o zahájení správního řízení, rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, příp. o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění
 • vede živnostenský rejstřík, zapisuje do živnostenského rejstříku údaje, popř. jejich změny o podnikatelích, zpracovává výpisy ze živnostenského rejstříku na základě žádostí
 • zahajuje správní řízení, vydává rozhodnutí a vede jejich evidenci
 • provádí úkony spojené s transformací živnostenského oprávnění v souvislosti s novelami živnostenského zákona
 • poskytuje informace s cílem uvést do souladu požadavky podnikatelů s příslušnými právními předpisy
 • vede agendu hospodařících zemědělců
 • vydává výzvy FZO pro cizineckou policii
 • zajišťuje vedení a provoz evidence podnikatelů
 • na základě zjištěných skutečností při jednání s podnikateli ukládá blokové pokuty a pokuty ve správním řízení za porušení povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů
 • slouží jako Centrální registrační místo, kde může klient zároveň při ohlášení živnosti/podání žádosti o koncesi rovněž učinit oznámení vůči dalším správním úřadům – finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce
 • zajišťuje kontaktní místo Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu, tj. Czech POINT
Zveřejněno: 21.01.2016 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 02.05.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 16871 x
Vytisknout