Ústí Šachetského potoka se dočká úpravy. Aby se zamezilo povodním

Na konci června 2017 zasáhly Radotín poslední povodně. Šachetský potok se kousek před ústím do Radotínského potoka rozlil po okolí a zaplavil část ulice K Cementárně. Voda se dostala do stanice profesionálních hasičů, vyplavila garáže zdravotnické záchranné služby, škodu nadělala také v několika domech v ulici Vápenná. Hasiči odčerpávali vodu ze zahrad a sklepů. 

„Propustek pod ulicí K Cementárně při ústí Šachetského potoka v minulosti prodělal nevhodnou úpravu. Stavbaři pod silnici umístili potrubí, které se právě v roce 2017 ukázalo jako příliš úzké,“ říká starosta Radotína Karel Hanzlík. Vydatné lokální srážky udělaly z jindy drobného potoka přitékajícího od Kosoře Černou roklí takovou vodní masu, kterou potrubí nezvládlo. „Nečistoty a větve ho kousek od sběrného dvora úplně ucpaly. Voda se vylila na silnici a napáchala řadu škod,“ vzpomíná radotínský místostarosta Miroslav Knotek.

Blesková povodeň v Radotíně, 29.6.2017
Blesková povodeň zaplavila nejen profesionální hasiče. Voda se valila ulicí K Cementárně až do Vápenné, kde vyplavila několik domů; 29.6.2017

Blesková povodeň v Radotíně, 29.6.2017
Zaplavená Vápenná ulice, 29.6.2017

Radotínská radnice zajistila v rozpočtu hlavního města Prahy na letošní rok prostředky na úpravu kapacitně nevyhovujícího ústí Šachetského potoka. „Nejdříve jsme však museli vyřešit majetkové poměry a část inkriminovaného koryta v blízkosti ústí získat od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do správy Městské části Praha 16. Abychom mohli jednat o dotaci na stavební úpravu z rozpočtu hlavního města,“ vysvětluje Karel Hanzlík. 

Šachetský potok se nachází v blízkosti hasičské stanice a sběrného dvora. 11.6.2020
Foto: Petr Buček
Šachetský potok se nachází mezi stanicí profesionálních hasičů (vlevo) a areálem sběrného dvora (na pravé straně); 11.6.2020
Foto: Petr Buček

Stavbě nyní nic nebrání, úřady už vydaly nutné povolení. Kvůli rekonstrukci napojení Šachetského potoka však bude nutné uzavřít hlavní silnici v ulici K Cementárně, pod kterou nevyhovující potrubí prochází. Naštěstí se nabízí jednoduchá objížďka po nevyužívané souběžné komunikaci vedoucí pod Radotínskými skalami. Tu radnice získala do správy uzavřením darovací smlouvy rovněž s ÚZSVM.

„Přístup k hasičské stanici i ke sběrnému dvoru zůstane zachován. Věříme, že objízdná trasa plynulost dopravy příliš nenaruší. Přesto ji v koordinaci s Technickou správou komunikací hlavního města Prahy plánujeme až na dobu, kdy už bude otevřený nový podjezd pod železniční tratí u Horymírova náměstí,“ uvádí starosta Karel Hanzlík. Úpravy potoka tak začnou nejdříve v letošním listopadu či prosinci. 

Do té doby bude Povodňová komise městské části Praha 16 věnovat problematickému místu zvýšenou pozornost - zvláště v současném období, kdy kvůli přívalovým dešťům hrozí bleskové povodně. Koryto v blízkosti ústí Šachetského potoka radotínské technické služby vyčistily a zbavily starých usazenin, včetně přesahující zeleně. Zároveň radnice připravila krizový scénář a postup při zapojení techniky, která má za úkol při nebezpečně zvýšeném průtoku odstraňovat vodou přinášené nečistoty i části vegetace.

Petr Buček

Vyčištěný Šachetský potok, 22.6.2020
Šachetský potok uklidili pracovníci radotínských technických služeb, 22.6.2020
Zveřejněno: 22.06.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2081 x
Vytisknout