Voličské průkazy pro volbu prezidenta republiky

Při volbě prezidenta ČR, jejíž první kolo se uskuteční ve dnech 13. – 14.1.2023 a případné II. kolo ve dnech 27. – 28.1.2023, je možné hlasovat mimo místo trvalého pobytu, a to na voličský průkaz. Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR a ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí (zastupitelské úřady, konzulární úřady).

O voličský průkaz si občan může požádat u obecního úřadu v místě svého trvalého pobytu. Podat žádost lze písemně nebo elektronicky do 6.1.2023 do 16.00 hodin (pro případné II. kolo do 20.1.2023 do 16.00 hodin) nebo osobně do 11.1.2023 do 16.00 hodin (pro případné II. kolo do 25.1.2023 do 16.00 hodin). Na žádosti je potřeba, aby občan vyznačil, pro které kolo volby voličský průkaz žádá, jinak mu úřad vydá voličské průkazy pro obě kola.

ℹ️ Vzor žádosti o voličský průkaz (docx)

Občané Radotína si mohou o voličský průkaz požádat na Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na adrese náměstí Osvoboditelů 21/2a až do 11.1.2023 do 16.00 hodin. Do 28.12.2022 je možné požádat také v Podatelně Úřadu městské části Praha 16 na adrese Václava Balého 23/3, Praha-Radotín.

O voličský průkaz si občan může také požádat prostřednictvím Portálu občana. Žadatel pro tento způsob podání potřebuje disponovat elektronickou identitou a datovou schránkou.

Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem volby, tedy od 29.12.2022. Předá jej osobně voliči anebo jej voliči zašle.

Ve volební místnosti se volič prokáže platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem a odevzdá voličský průkaz okrskové volební komisi. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

ℹ️ Další informace k voličským průkazům na webu ministerstva vnitra
Zveřejněno: 19.12.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 720 x
Vytisknout