Volby do Evropského parlamentu

Termín voleb do Evropského parlamentu se blíží. V souvislosti s tím si Vám dovolujeme připomenout, že v pátek 17. května končí lhůta pro doručení žádostí o vydání voličských průkazů obecním nebo zastupitelským úřadům, a to jak v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Nejpozději do úterý 21. května 2019 by mělo dojít k dodání hlasovacích lístků jednotlivým voličům. V případě, že by volič do uvedené lhůty hlasovací lístky neobdržel, může si je vyzvednout na Úřadě městské části Praha 16 u Odboru občansko správního nebo přímo v době konání voleb ve volebních místnostech.

Samotné hlasování proběhne v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin. Po celou dobu hlasování platí zákaz volební agitace ve volebních místnostech a jejich bezprostředním okolí.

Po ukončení hlasování budou sečteny hlasy, ale až do stanovené doby, kdy dojde k uzavření poslední volební místnosti na území Evropské unie, platí zákaz zveřejnění výsledků hlasování. Přesný čas zveřejnění volebních výsledků zatím není znám.
Zveřejněno: 16.05.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 777 x
Vytisknout