• Vyhlášení výběrového řízení

    11.03.2020 / Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Odboru živnostenského. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 14. dubna 2020.
  • Vyhlášení výběrového řízení

    11.03.2020 / Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí Odboru živnostenského. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 14. dubna 2020.
  • Výroční zpráva za rok 2019

    29.01.2020 / Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 16 za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím