Vydání rybářského lístku

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • občanský průkaz nebo pas
 • osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě dalšího lístku
 • cizinec se prokazuje (dříve vydaným rybářským lístkem, jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku, osvědčením o kvalifikaci, případně pak rybářským lístkem nebo licencí vydanou v zemi, jejímž je občanem).

Děti do 15 let musí mít na žádosti souhlas zákonného zástupce.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Žádost o vydání rybářského lístku
Formulář v tištěné podobně je k dispozici na Odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Praha 16.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Placení hotově na místě při podání žádosti.
Správní poplatky položka 14 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění:
 • 30 dní 200 Kč (bez nutnosti ověření kvalifikace či starého RL)
 • 1 rok 100 Kč
 • 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  50 Kč
 • 3 roky  200 Kč
 • 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  100 Kč
 • 10 let   500 Kč
 • 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce  250 Kč
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let 1000 Kč
 • na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce 500 Kč

Vydává-li se rybářský lístek žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž, prokáží se tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.
Stručně Úplné znění