Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Odboru výstavby, dopravy a životního prostředí, Úsek výstavby. Přihlášku se všemi doklady je třeba doručit na podatelnu úřadu do 2. srpna 2017 do 12.00 hodin.

Úřad městské části Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16
vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici:
REFERENT/REFERENTKA ÚSEKU VÝSTAVBY ODBORU VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 

Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 16
Termín nástupu: 1. 9. 2017
Platová třída: 9.-10. (v závislosti na splnění kvalifikačních požadavků)

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

1)  Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.
2)  Další stanovené podmínky:

a)  kvalifikační požadavky vzdělání a praxe dle ustanovení § 13a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
  • vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
  • střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,

b)  znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba),

c)  řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),

d)  psychická odolnost, vysoká flexibilita, spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.

 

Výhoda:

a)  praxe ve veřejné správě,b)  znalost správního řádu, stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.

 

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

a)  údaje stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona,

b)  strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona,

c)  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona,

d)  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona, případně ověřená kopie dokladu o dosažení požadovaného vzdělání,

e)  doklad o prokázání příslušné praxe v oboru stavebnictví v případě vyššího odborného vzdělání v oboru stavebnictví, nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví. 

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 2. srpna 2017 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202,
další informace: Ing. Lenka Böhmová, tel.: 234 128 260.

 Praha 14. červen 2017

Ing. Pavel Jirásek
tajemník Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 14.06.2017 – Kateřina Drmlová ; Přečteno 1018 x
Vytisknout