Vyhlášení výběrového řízení

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referenta/referentky Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 20. srpna.

Úřad městské části Praha 16

se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín

zastoupený tajemníkem ÚMČ Praha 16

vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon)
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pracovní pozici: REFERENT/REFERENTKA ODDĚLENÍ EVIDENCE OBYVATEL A OSOBNÍCH DOKLADŮ ODBORU OBČANSKO SPRÁVNÍHO
 

Pracovní poměr na dobu:  NEURČITOU

Místo výkonu práce:  Úřad městské části Praha 16

Termín nástupu:  3. 9. 2018

Platová třída:  9.

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:

 1. Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.

 2. Další stanovené podmínky:

 1. vzdělání minimálně středoškolské s maturitou

 2. komunikační schopnosti a příjemné vystupování

 3. aktivní znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba)

 4. psychická odolnost

 5. vysoká flexibilita, spolehlivost a pečlivost.

  Výhody:

 1. praxe ve veřejné správě

 2. znalost legislativy pro správní činnost při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů
  a cestovních dokladů (zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, v platném znění, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, a související předpisy)

 3. řidičské oprávnění skupiny B.

  Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:

 1. údaje stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona

 2. strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona

 3. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona

 4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.

   

  Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 20. 8. 2018 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt:   Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.

Další informace: Mgr. Gregor Dušička, DiS., tel.: 234 128 240.

 

 

Praha 1. srpen 2018

  Ing. Pavel Jirásek

  tajemník Úřadu městské části Praha 16

Zveřejněno: 01.08.2018 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 573 x
Vytisknout