Vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici pečovatel/pečovatelka Pečovatelské služby Praha - Radotín s nástupem od 1. července 2021. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 16. června 2021.


Městská část Praha 16
se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
zastoupená starostou Městské části Praha 16 vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na pracovní pozici:
PEČOVATEL/PEČOVATELKA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRAHA - RADOTÍN

Pracovní poměr na dobu: URČITOU - po dobu mateřské, příp. rodičovské dovolené
Místo výkonu práce: Praha
Předpokládaný termín nástupu: 1.7.2021
Platová třída: 5.

Popis pracovní činnosti:
  • provádění pečovatelských prací spojených s přímým kontaktem s klienty Pečovatelské služby Praha - Radotín, a to zejména zajišťování: nákupů, pochůzek, péče o domácnost, pomoci s osobní hygienou, dovozu objednané stravy, doprovodu na lékařská vyšetření a různá úřední jednání, návštěv lékaře v domácnostech.
Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
Stanovené podmínky:
a) plná svéprávnost, bezúhonnost,
b) zdravotní způsobilost,
c) odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách dle ustanovení § 116 odst. 5 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tj. střední vzdělání v sociální oblasti nebo zdravotnictví či odborná způsobilost k výkonu povolání ošetřovatele či sociálního pracovníka, případně základní nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách,
d) řidičské oprávnění skupiny B - aktivní řidič,
e) psychická odolnost, trpělivost, pečlivost, zájem pracovat se seniory,
f) vysoká flexibilita a spolehlivost, příjemné vystupování.
Výhody uchazeče:
  • praxe v sociálních službách či zdravotnictví.
Nabízené zaměstnanecké výhody:
a) 5 týdnů dovolené,
b) dny placeného zdravotního volna („sick days“),
c) osobní příplatek (po zkušební době), 
d) stravenky, paušální příspěvek ze sociálního fondu, 
e) odborné kurzy průběžného vzdělávání, podpora vzdělávání anglického jazyka,
f) možnost využití Rekreačního zařízení Městské části Praha 16 v Chrobolech za zvýhodněnou cenu,
g) přátelské prostředí menšího pracovního kolektivu organizační složky Městské části Praha 16.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis uchazeče,
b) strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech,
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně doklad o dosažení požadované odborné způsobilosti,
e) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny na adresu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 16.6.2021 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202.
Další informace: Mgr. Ivana Krásná, telefon: 774 081 266.

Praha 12. květen 2021

Mgr. Karel Hanzlík
starosta
Zveřejněno: 12.05.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 528 x
Vytisknout