Vyrozumění o zpětvzetí odvolání - spol. LEEL Services s.r.o.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor stavebního řádu sděluje, že zastavil řízení o odvolání.

Zveřejněno: 14.06.2019 – Jana Kolbaská Vlčková ; Přečteno 351 x
Vytisknout