Z veřejné sbírky na pomoc ukrajinským uprchlíkům již odešly první platby

Městská část Praha 16 otevřela 8. března sbírkový účet na pomoc ukrajinským uprchlíkům. Finanční příspěvky, které tímto způsobem vybírá, používá radotínská radnice primárně na pokrytí nákladů spojených s pomocí ukrajinským uprchlíkům. 

 „Moc děkujeme všem, kdo na účet vložil jakoukoliv finanční pomoc. K 22. březnu bylo na účtu 234.185,88 Kč, z této částky jsme již zaplatili 144.010,- Kč za vybavení bytů pro ukrajinské maminky s dětmi v bývalé budově DPS. Další získané finance budou použity na provozní výdaje spojené s ubytováním a dalšími potřebami, jako jsou léky, potraviny, drogerie a podobně,“ vysvětlil radotínský starosta Karel Hanzlík.

Přispívat je možné na účet číslo 6145130399/0800 vedený u České spořitelny.

Pro úhrady v cizí měně:

Číslo účtu (IBAN): CZ46 0800 0000 0061 4513 0399
Kód banky (BIC): GIBACZPX
Adresa majitele účtu: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín
Adresa pobočky: náměstí Osvoboditelů 1409, 153 00 Praha-Radotín

Účet je transparentní, pohyb finančních prostředků je možné kdykoliv sledovat on-line pod tímto odkazem.

Zveřejněno: 24.03.2022 – Eva Javorská ; Přečteno 559 x
Vytisknout