Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor ekonomický, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín nebo na pracoviště Czech Point.
Úřední hodiny.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Do živnostenského rejstříku, s výjimkou přehledů o uložených pokutách a rodných čísel a bydlišti a místě pobytu na území ČR má právo nahlížet každý bez udání důvodu. Žádá-li právní zástupce, musí mít plnou moc.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Při osobní návštěvě vyplníme veškeré potřebné formuláře elektronicky za Vás.
Pro písemný kontakt použijte formuláře, které jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek je stanoven na 20 Kč za každou i započatou stránku. 
Stručně Úplné znění