Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

4. Základní informace k životní situaci

Každá fyzická nebo právnická osoba, která již nehodlá provozovat živnost, může požádat o zrušení živnostenského oprávnění. Proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, resp. proti zamítnutí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění lze podat odvolání.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Podnikatel-fyzická osoba, osoby vykonávající funkce statutárního orgánu, prokurista, zmocněnec na základě plné moci, v určitých případech i likvidátor.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podat písemné ohlášení kterémukoliv obecnímu úřadu. Podání lze učinit i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy tzv. Czech POINT.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o zrušení osobně, v písemné formě nebo v zastoupení.

8. Na které instituci životní situaci řešit

U kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na celém území České republiky nebo kontaktního místa tzv. Czech Point.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský, nám. Osvoboditelů 21/2a, Praha-Radotín nebo na pracoviště Czech Point.
Úřední hodiny.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Osobní identifikační údaje.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobní návštěvě vyplníme vyplníme veškeré potřebné formuláře elektronicky za Vás.
Pro písemný kontakt použijte formuláře, které jsou ke stažení na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, živnostenský úřad vydá rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění bez zbytečných průtahů, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Odpovědný zástupce, je-li ustanoven.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou požadovány.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

elpodatelna@praha16.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, popř.o zamítnutí žádosti o zrušení, lze podat odvolání. Musí být podáno ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a podává se k Městské části Praha 16, Úřadu městské části a rozhoduje o něm Hlavní město Praha,  Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejsou stanoveny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Úřad městské části Praha 16, Odbor živnostenský

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor živnostenský Úřadu městské části Praha 16

26. Kontaktní osoby

Černá Tamara 
Řičařová Martina, DiS.

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.2.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.2.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.

Zveřejněno: 11.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 06.01.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 10607 x
Vytisknout