Základní informace a podmínky pro prodejce

Akce bude letos pořádána opět po oba víkendové dny, a to 12. – 13. října 2019. Nelze se registrovat pouze na jeden den.

Zájemce o prodej vyplní formulář. Jiný způsob registrace není možný. Samotné přihlášení (vyplnění, odeslání a doručení přihlášky k rukám pořadatele) nezakládá nárok k přijetí na akci. 

Registrovat se lze nejpozději 30.6.2019.

Po datu 30.6.2019 budou všechny došlé registrace posouzeny, zejména s ohledem na zajímavost nabízeného sortimentu. O přijetí prodejce rozhoduje pořadatel akce, který si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez uvedení důvodu.

Vybraným prodejcům bude do 15. července oznámeno přijetí písemně – tzv. souhlas s prodejem.
Prodejci, kteří nebudou vybráni, budou o této skutečnosti informováni taktéž do 15. července, a to také písemně.

Koncem srpna pak budou vybraným prodejcům zaslány informace k platbě. Ta poté musí být uhrazena do určeného data. Neuhrazení poplatků ve stanoveném termínu může mít za následek zrušení registrace a nabídnutí uvolněného místa náhradníkovi. Přijatí prodejci mohou nabízet pouze předem nahlášený a pořadatelem odsouhlasený sortiment.

Prodej musí být u pořadatele registrován vždy dopředu. 

Zveřejněno: 23.04.2018 –Eva Kottková   |   Aktualizováno: 16.07.2019 – Eva Kottková ; Přečteno 2980 x
Vytisknout