Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62 v k.ú. Radotín

Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 náležícího k bytovému domu Radkovská č.p. 1014 spoluvlastníkům bytového domu. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 1212/2022 ze dne 11. 5. 2022 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XXI/16/22 ze dne 20. 6. 2022.

záměr prodeje (pdf, 130 kB)

Zveřejněno: 04.07.2022 – Stanislava Rašková ; Přečteno 110 x
Vytisknout