Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62 v k.ú. Radotín

Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 spoluvlastníkům navazujícího pozemku parc.č. 2286/13 v k.ú. Radotín za cenu určenou znaleckým posudkem a v případě nezájmu dalším subjektům formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na odkoupení pozemku. Tento záměr prodeje byl schválen Radou MČ Praha 16 na jejím zasedání dne 16. 10. 2019 usnesením č. 416/2019 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. VII/16/19.

Zveřejněno: 15.01.2020 – Stanislava Rašková ; Přečteno 262 x
Vytisknout