Záměr prodeje pozemku parc.č. 963/19 v k.ú. Radotín

Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění záměr prodeje pozemku parc.č. 963/19, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 30 m2 vlastníkovi stavby bez čp/če – garáže postavené na pozemku. Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 1226/2022 ze dne 25. 5. 2022 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XXI/17/22 ze dne 20. 6. 2022.

záměr prodeje (pdf, 131 kB)

Zveřejněno: 04.07.2022 – Stanislava Rašková ; Přečteno 133 x
Vytisknout