Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 243/1 a části pozemku parc.č. 2529 v k.ú. Radotín

Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 243/1 v k.ú. Radotín a části pozemku parc.č. 2529 v k.ú. Radotín o souhrnné výměře 24 m2 spolku LTC Radotín, z.s., Šárovo kolo 932/1, Praha-Radotín, za účelem provozování zahrádky pro občerstvení. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 4. 9. 2019 usnesením č. 369/2019.

záměr pronájmu (pdf, 213 kB)

Zveřejněno: 11.09.2019 – Stanislava Rašková ; Přečteno 208 x
Vytisknout