Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1 v k.ú. Radotín

Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 406/1, ostatní plocha, zeleň v k.ú. Radotín o výměře 5,75 m2 z celkové výměry 3032 m2 vlastníkovi dřevěné kůlny. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 4. 9. 2019 usnesením č. 371/2019.

záměr pronájmu (pdf, 204 kB)

Zveřejněno: 11.09.2019 – Stanislava Rašková ; Přečteno 223 x
Vytisknout