Záměr pronájmu pozemku parc.č. 1892/15 v k.ú. Radotín

Městská část Praha 16 oznamuje záměr dočasného pronájmu pozemku parc.č. 1892/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 123 m2 vlastníkovi stavby č.p. 1282 postavené na pozemku. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 4. 9. 2019 usnesením č. 369/2019.

záměr pronájmu (pdf, 192 kB)

Zveřejněno: 11.09.2019 – Stanislava Rašková ; Přečteno 290 x
Vytisknout