Záměr směny pozemků v k.ú. Radotín

Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr směny části pozemku parc.č. 2510/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené jako pozemek parc.č. 2510/14 o výměře 108 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3076/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené jako pozemek parc.č. 3076/5 o výměře 25 m2 ve vlastnictví xxxx, včetně finančního vyrovnání rozdílné výměry směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16 . Tento záměr schválila Rada městské části Praha 16 usnesením č. 1154/2022 ze dne 16. 3. 2022 a Zastupitelstvo městské části Praha 16 usnesením č. XXI/19/22 ze dne 20. 6. 2022.

záměr směny (pdf, 167 kB)

Zveřejněno: 04.07.2022 – Stanislava Rašková ; Přečteno 133 x
Vytisknout