Zásadní nesouhlas radotínské radnice

Radotínská radnice nesouhlasila a nadále nesouhlasí s povolením tzv. 3. etapy uzavírky Zderazské ulice, což bylo opakovaně zdůrazňováno při všech jednáních v uplynulých týdnech. Bohužel se nepodařilo investora, technický dozor ani zhotovitelskou firmu přesvědčit o nutnosti co nejrychleji komunikaci zprovoznit alespoň v provizorním režimu.

Městská část Praha 16 nesouhlasila s uzavírkou Zderazské ulice do 30.4.2020 a ani Oddělení dopravy Úřadu městské části Praha 16 nevydalo souhlasné stanovisko k dopravně inženýrskému opatření. Povolení ale vydává Magistrát hlavního města Prahy, konkrétně oddělení silničního správního úřadu (pověřený referent Mgr. Ivan Javašov). Magistrát v tomto týdnu povolil nesmyslně dlouhé prodloužení uzavírky ulice, a to přes všechny nesouhlasy z radotínské radnice.

Naše městská část se snažila alespoň o naprosté minimum, tedy umožnění obousměrného provozu městských autobusů ve Zderazské ulici, což bylo taktéž zamítnuto. Autobusy linek 309 a 313 proto budou ulicí projíždět pouze jednosměrně směrem na Kosoř, v opačném směru budou projíždět celou Otínskou ulicí. 

Co tedy Magistrát povolil? Od 15.12.2019 se nahoru na Zderazskou ulici bude (neoficiálně) jezdit Kolovou ulicí a od Třebotova bude zákaz vjezdu mimo vozidel rezidentů, BUS MHD a vozidel s povolením OÚ Třebotov a Kosoř. Rezidentem se rozumí každý občan Městské části Praha 16 (s trvalým pobytem v Radotíně) a obyvatelům Kosoře a Třebotova vydává povolení k vjezdu třebotovský a kosořský obecní úřad. Podle zatím schválené situace bude v Otínské ulici povoleno parkování po levé straně směrem do Radotína.

V tuto chvíli se radnice intenzivně snaží o co nejrychlejší projednání a schválení těchto změn:

  • maximální možné zkrácení termínu dokončení stavby, 
  • zajištění provozu autobusů MHD v obou směrech Zderazskou ulicí, 
  • zprovoznění Zderazské ulice alespoň v jednom směru pro veškerou dopravu, 
  • změnu režimu parkování v Otínské ulici (přesunutí parkovacích míst na pravou stranu ve směru do Radotína), 
  • zajištění zimní údržby v celém rozsahu ze strany stavby ve Zderazské ulici a na všech (neoficiálních) objízdných trasách v Radotíně,
  • v případě úspěšných jednání by se všechny dnes využívané komunikace (např. Otínská, Jelenovská, Na Viničkách a Kolová) vrátily do běžného dopravního provozu bez jednosměrek a zákazů zastavení.

Zderazská ulice, 11.12.2019
Vloženo: 13.12.2019 – Eva Javorská ; Přečteno 1924 x
Vytisknout