Zavedení pečovatelské služby

Zavedení pečovatelské služby

1. Identifikační číslo

Bude doplněno

2. Kód

Bude doplněno

3. Název životní situace

Zavedení pečovatelské služby

4. Základní informace k životní situaci

Pečovatelská služba Praha – Radotín poskytuje služby osobám, které si vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu nemohou samy zajišťovat a uspokojovat své životní potřeby.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Oprávněnou osobou jednat se zájemci o pečovatelskou službu je vedoucí pečovatelské služby nebo její zástupce. Zpravidla se na Pečovatelskou službu Praha - Radotín obrací zájemce sám. Dalšími účastníky jednání mohou být: rodinní příslušníci zájemce, jiná blízká osoba (soused, atd.), opatrovník, je-li zájemce o službu omezen ke způsobilosti k právním úkonům, event. tlumočník do znakové řeči.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základním principem jednání se zájemcem o pečovatelskou službu je, že pověřený pracovník a zařízení pečovatelské služby se přizpůsobuje zájemci a jeho možnostem:

  1. Sociální pracovník nebo vedoucí pečovatelské služby navštíví, na základě domluvy, zájemce o službu v jeho domácnosti nebo jej přijme na svém pracovišti, v budově DPS, ul. K cementárně 1522/1c v Radotíně. Pokud má zájemce požadavek, aby jednání byl přítomen rodinný příslušník či jiná jemu blízká osoba, je mu vyhověno. Při sjednávání návštěvy je zájemci tato možnost nabídnuta.
  2. Sociální pracovník nebo vedoucí pečovatelské služby zájemce vyslechne a nechá jej definovat, co od služby očekává. Zároveň zjistí, co zájemce o službě už ví. Následně informace doplní a upřesní, co je Pečovatelská služba Praha - Radotín schopna nabídnout. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Obraťte se na Úřad městské části Praha 16,  na pracoviště Pečovatelské služby Praha - Radotín, v budově DPS, ul K Cementárně 1522/1c v Radotíně.

Žádost je možno podat na podatelnu Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín. 

8. Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se můžete obrátit na Pečovatelskou službu Praha - Radotín, se sídlem ul. K Cementárně 1522/1c, která je terénní a ambulantní sociální službou.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na Pečovatelskou službu Praha - Radotín, ul. K Cementárně 1522/1c, Praha-Radotín. Pracovní doba: pondělí - čtvrtek od 6.45 hodin do 15.30 hodin, pátek od 6.30 hodin do 14.00 hodin. 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz a případné osvědčení o účasti v odboji nebo doklady o soudní rehabilitaci (kvůli možnosti poskytování pečovatelské služby bez úhrady).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o poskytování pečovatelské služby

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Ceník najdete v článku Pečovatelská služba Praha - Radotín

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace 

Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Hlavním předpokladem řešení životní situace je zájem a spolupráce v řešené věci.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail: ivana.krasna@praha16.eu

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Každý uživatel sociálních služeb má právo usilovat prostřednictvím stížnosti a připomínek o odstranění zjištěných nedostatků. Zároveň může podat podnět na možné zkvalitnění či rozšíření poskytované služby.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy nejsou uvedeny.

22. Další informace

Můžete se obrátit na Pečovatelskou službu Praha - Radotín.

23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Další zdroje informací nejsou k dispozici.

24. Související životní situace a návody jak je řešit

Související životní situace nejsou stanoveny.

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Pečovatelská služba Praha - Radotín

26. Kontaktní osoby

Bc. Ivana Krásná

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.2.2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

2.2.2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti popisu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poznámky nejsou k dispozici.Zveřejněno: 04.06.2015 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 7920 x
Vytisknout