Zimní úklid v Radotíně

V Radotíně by měl být pro letošní zimu 2019/2020 dodržen systém úklidu, který byl nastaven v předchozích letech. 

Na přípravných schůzkách všech zapojených pracovišť a vedení městské části byla jako každý rok připravena mapa s vyznačením pořadí úklidu, k tomu seznam komunikací a umístění nádob na posypový materiál. Tyto podklady jsou kromě těchto webových stránek přístupné i na úřední desce v ulici Václava Balého.

Na rozdíl od uplynulých let bude do systému zimního úklidu komunikací nově zařazena ulice Na Krupičárně a po rekonstrukci se opět bude úklid provádět v ulici Šárovo kolo. Naopak vyřazena bude Lošetická kvůli výstavbě technické vybavenosti. S otazníkem zůstávají Zderazská a Otínská v úseku probíhající stavby sítí a komunikace, tedy ulice, u nichž se otázka zimní údržby řeší přímo se stavební firmou.

Stejně jako jinde v metropoli, i v Městské části Praha 16 jsou páteřní komunikace ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy, která si zadává jejich úklid. S jejím rozpisem úklidu je koordinován ten místní, podle něhož se uklízejí ostatní komunikace na radotínském katastru. 

Ty se dělí podle důležitosti do tří kategorií: 

I. pořadí
 zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají sídlo orgány rozšířené samosprávy, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a přístupy k nim a vybrané chodníky hlavních komunikací. II. pořadí zahrnuje ostatní komunikace zařazené do zimního úklidu. Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce. Poslední skupinu tvoří komunikace malého dopravního významu, které se v zimě neudržují. V případě větší koncentrace sněhu jsou stanovena místa pro jeho svoz.

Lepší kontrole úklidu napomáhá vedle již zmíněných materiálů hlavně speciální webová aplikace: veškerá technická vozidla využívaná při úklidu totiž mají GPS zaměření a v on-line systému Sledování vozidel je možné 24 hodin denně zjistit, zda se již na tom kterém místě uklízelo (pak je zde stopa některého z vozů), nebo zda je lokalita teprve v úklidu. Jízdní stopy jsou viditelné za posledních 12 hodin. 

Pokud k aplikaci Sledování vozidel přistupujete z mobilního zařízení, navolte si v nastavení zobrazení ve "verzi pro stolní PC". 

Důležité kontakty:

  • Závady ve sjízdnosti se telefonicky hlásí na dispečink TSK: 224 237 719 nebo 224 237 725. 
  • Dispečink Technických služeb Praha - Radotín: 603 212 287.
Digitalizovaná mapa s podrobným plánem úklidu vozovek i chodníků (pdf, 1 MB + legenda(pdf, 72 kB) 


Plán zimní údržby vozovek (pdf, 141 kB)

Zimní údržba chodníků (pdf, 230 kB)

Seznam nádob na posyp - Radotín (pdf, 122 kB)

Úklid autobusových zastávek v Radotíně (pdf, 85 kB)

Zveřejněno: 20.11.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1605 x
Vytisknout