Zpráva o činnosti úseku kontroly za rok 2015

Úsek kontroly prováděl po celý rok průběžnou kontrolu na dodržování povinností stanovených ustanoveními podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Kontroly byly zaměřeny dle Plánu kontrol pro rok 2015 především na sídla právnických osob, dále na provozovny, kdy byl vykonáván dozor podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Byly zkontrolovány všechny Oční optiky tak, jak požadoval MHMP. Byli také kontrolováni podnikatelé, kteří provozují živnost „Projektování elektrických zařízení“, dle pokynu MPO.

V roce 2015 bylo provedeno na úseku kontroly celkem 106 kontrolních šetření. Z toho 91x  byla zahájena kontrola podnikatele (60x u fyzických osob a 31x u právnických osob).

Z celkového počtu 91 zahájených kontrol byly zjištěné nedostatky 26x  vyřešeny uložením pokuty v blokovém řízení a 9 pokut bylo uloženo v příkazním řízení. Úsek kontroly zahajoval 1x správní řízení z důvodů neoprávněného podnikání a 1x bylo živnostenské oprávnění z důvodu nedoložení právního vztahu k sídlu podnikateli - právnické osobě zrušeno.  Bylo také zrušeno živnostenské oprávnění právnické osobě, z důvodu opakovaného a hrubého porušování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Z celkového počtu kontrol bylo 15 kontrol provedeno na základě podnětů od občanů a institucí a ve většině případů se jednalo o podněty oprávněné. V roce 2015 probíhaly kontroly ve spolupráci s ČOI, v roce 2015 proběhlo 10 společných kontrol.

Byla provedena kontrola některých akcí, které během roku pořádala Městská část Praha 16. Úsek kontroly prováděl výběr místních poplatků za tržní místa před prodejnou Albert a prováděl zde i pravidelnou kontrolu.

Zveřejněno: 13.01.2016 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 2937 x
Vytisknout