A je to tu - začíná se stavět v Lošetické ulici

vyzadujiMnohaletá snaha radnice najít cestu k opětovnému nastartování výstavby inženýrských sítí v Radotíně slaví úspěch. Právě začíná výstavba v Lošetické ulici, Zderazská a Otínská budou následovat.

„Chce se mi říct, že neskutečné se stalo realitou. Zní to trochu nadneseně, ale to úsilí, co bylo vloženo do nalezení cesty ke znovu obnovení výstavby kanalizace, plynu a vodovodu na západě Radotína, bylo nezměrné. Ale právě teď startujeme,“ nadšeně konstatuje staronový radotínský starosta Mgr. Karel Hanzlík.

Možná se to v jiných oblastech městské části nezdá, ale jsou to již dlouhé 3 roky, kdy byly dokončeny všechny inženýrské sítě v Otínské ulici (kromě kratšího úseku přímo u Zderazské). Tři roky se v Radotíně nestavěla potřebná infrastruktura, která je jinde už dlouhá desetiletí standardem. Bohužel vše vázlo na vedení pražského Magistrátu.

„Nakonec se nám podařilo najít cestu, která vše urychlila. Investice se začíná stavět díky tzv. in-house výjimce pro Pražskou vodohospodářskou společnost,“ dodává způsob realizace starosta Hanzlík. „Právě v těchto dnech se na základě naší domluvy s investorem začíná stavět v Lošetické ulici.“ Jelikož se technická vybavenost nestavěla ani v jiných pražských částech, kde rovněž stále chybí, dle ohlasů z hl. m. Prahy vypadá, že se podobný model, který byl použit a znamenal zahájení stavebních prací v Radotíně, použije i pro další akce.

Tato informace je klíčová – v průběhu zimy se bude budovat jen v této slepé ulici, dopravně významná Zderazská ulice se rozkope až na jaře 2019. Do té doby budou muset být vyřešeny složité objízdné trasy přes okolní města a obce. To by ani nyní nebylo možné, v Černošicích stále pokračuje uzavírka páteřní silnice II/115, tedy výpadovky do Dolního Poberouní a na Karlštejn. A Zderazská ulice je kvůli tomu v posledních měsících objízdnou trasou pro nákladní vozy, které nesmí Černošicemi projíždět.

Jaký je jízdní řád celé stavby? Druhý listopadový týden zahájení zhotovitel, společnost Čermák a Hrachovec a.s., v Lošetické ulici, kde by měly být sítě dokončeny do dubna a komunikace do léta 2019. Tato část bude zahrnovat i lokalitu „U Zderazské“, z níž například splašková kanalizace bude pokračovat do Lošetické ulice. Mezitím, pravděpodobně již v březnu příštího roku, se zahájí páteřní Zderazskou ulicí, na níž naváže zbývající část ulice Otínské. Ještě nutno dodat, že součástí jsou vždy všechny sítě, tedy splašková i dešťová kanalizace, vodovod, plynovod a samozřejmě nová komunikace v celé šíři. Jedinou výjimku tvoří Lošetická ulice, kde se – z důvodu její nevyhovující šíře – nebude realizovat plynovod. Naopak se zde ale postaví nové veřejné osvětlení, jež dosud chybělo ve větší části budovaného úseku a obyvatelé ulice si na to oprávněně stěžovali.

Závěrem poznámka ke dvěma návaznostem, které nejsou součástí této stavby, ale Městská část Praha 16 se snaží o jejich provedení. První je komplexní úprava křižovatky Karlická – Zderazská – Jelenovská, která je z důvodu směrového a výškového vedení – navíc na mostní konstrukci – komplikovaná a je to místo častých dopravních nehod, a to i chodců na přechodu pro chodce pod základní uměleckou školou. Zde po řadě jednání Magistrát hl. m. Prahy objednal u Technické správy komunikací, a.s. (jako městem zřízené organizace) studii na zvýšení bezpečnosti této křižovatky. Zástupci radnice navrhují zvážit například stavební úpravu celé křižovatky (podobně jako to je na křižovatce Prvomájová – Na Betonce) či použití světel ve vozovce, které třeba již několik let úspěšně chrání cyklisty u Přístavu Radotín. Snahou místní radnice je realizace křižovatky v rámci celkové rekonstrukce Zderazské ulice či v její těsné návaznosti. Financování by mělo být z rozpočtu BESIP.

Druhým záměrem radotínské samosprávy je výstavba nového schodiště mezi ulicemi Na Viničkách, Lošetická a lokalitou „U Zderazské“. Zde jsme ale také zcela na začátku, objednán je zatím projekt možného řešení. I zde je ale snaha vše realizovat v rámci či v těsné návaznosti na výstavbu inženýrských sítí.  

Více fotografií najdete ve fotogalerii

Zveřejněno: 07.11.2018 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 1738 x
Vytisknout