• Opatření lokalita Závist

  12.08.2020 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení na veřejně přístupné účelové komunikací umístěné na pozemcích parc. č. 3107/4 a 3105/3 k.ú. Zbraslav - větev B
 • Autobusová zastávka Vojetická se změní

  12.08.2020 / Po červnové úpravě autobusové zastávky Viničky se změní i podoba stanice Vojetická, která dosud fungovala jen v provizorním stavu. Stavební práce budou provedeny v termínu od 17. do 21. srpna. Během této doby bude autobusová linka 248 Vojetickou jen projíždět.
 • Desatero prevence proti COVID-19

  11.08.2020 / Deset doporučení, jak snížit rizika a dopady spojené s onemocněním COVID-19 připravilo hlavní město ve spolupráci s pražskou hygienickou stanicí. Kromě každodenních hygienických a sociálních opatření najdeme v návodu i očkování proti chřipce nebo proti invazivním pneumokokovým onemocněním a posilování obranyschopnosti organismu.
 • Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha-CZ01

  10.08.2020 / Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha-CZ01 - MŽP
 • Oznámení o uložení písemnosti

  07.08.2020 / Lipence-ul.U žlábku, rozšíření komunikace na parc.č.2345/128-ozn.o uložení písemnosti-Patricia Marek, Jennifer Marek-staveb.povolení
 • Oznámení o uložení písemnosti

  07.08.2020 / Lipence-ul.U žlábku, rozšíření komunikace na parc.č.2345/128-ozn.o uložení písemnosti-Irena Ottová-staveb.povolení
 • Oznámení o uložení písemnosti vlastníci parc.č.2345/129 k.ú.Lipence

  07.08.2020 / Lipence-ul.U žábku, rozšíření komunikace na parc.č.2345/128-ozn.o uložení písemnosti-vlastníci parc.č.2345/129 k.ú.Lipence-stav.povolení
 • Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 8/2020

  07.08.2020 / Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 8/2020.
 • Termín instalace semaforu u tunýlku se posouvá

  07.08.2020 / Od 9. srpna 2020 mělo být u tunýlku mezi Vrážskou a Prvomájovou ulicí umístěno světelné signalizační zařízení (semafor). Radotínská radnice dnes od zhotovitele stavby obdržela aktuální informaci.
 • Stavební povolení

  07.08.2020 / Lipence-ul. U žlábku, rozšíření komunikace na pozemku parc.č.2345/128