• Zpráva o kontrolách příspěvkových organizací za rok 2019

  17.01.2020 / Zpráva o výsledcích kontrol za rok 2019 dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
 • Ředitelský den na stavbě optimalizace trati

  16.01.2020 / První ředitelský kontrolní den stavby "Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)" se uskutečnil v úterý 14. ledna ve velkém sále kulturního střediska Koruna. Kromě starosty Městské části Praha 16 Karla Hanzlíka a jeho zástupců, se vedle projektantů zúčastnili představitelé zhotovitelských firem a jejich subdodavatelů.
 • Opatření Zbynická

  16.01.2020 / Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. Zbynická v rámci skládky palivového dřeva v Praze 16
 • Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62 v k.ú. Radotín

  15.01.2020 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/62, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 283 m2 spoluvlastníkům navazujícího pozemku parc.č. 2286/13 v k.ú. Radotín za cenu určenou znaleckým posudkem a v případě nezájmu dalším subjektům formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na odkoupení pozemku. Tento záměr prodeje byl schválen Radou MČ Praha 16 na jejím zasedání dne 16. 10. 2019 usnesením č. 416/2019 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. VII/16/19.
 • Záměr prodeje pozemku parc.č. 1892/15 v k.ú. Radotín

  15.01.2020 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 1892/15, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 123 m2 vlastníkovi stavby č.p. 1282 postavené na pozemku. Tento záměr prodeje byl schválen Radou MČ Praha 16 na jejím zasedání dne 4. 9. 2019 usnesením č. 368/2019 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. VII/14/19.
 • Záměr prodeje pozemků v k.ú. Radotín

  15.01.2020 / Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemků parc.č. 747/1, 748, 749, 750, 751/1 a 751/2 v k.ú. Radotín, včetně stavby opěrné zdi, jako jednoho celku jednomu zájemci formou vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na odkoupení pozemků se stavbou. Tento záměr prodeje pozemků byl schválen Radou MČ Praha 16 na jejím zasedání dne 30. 10. 2019 usnesením č. 423/2019 a Zastupitelstvem MČ Praha 16 na jeho zasedání dne 16. 12. 2019 usnesením č. VII/15/19.
 • U Koruny se začalo vyklízet

  15.01.2020 / V letošním a příštím roce nastane velká změna pro radotínské kulturní zázemí, vnitroblok za Korunou se promění v kulturně-komunitní centrum, které se stane nejen místem setkávání, ale najde zde své zázemí i projekt rozšíření ZUŠ Klementa Slavického, Domu na půl cesty a Policie ČR.
 • Výpadek systémů matriky a podatelny

  14.01.2020 / Dovolujeme si informovat občany, že ve čtvrtek 16.1.2020 nebude z technických důvodů možné řešit na Úřadě městské části Praha 16, na Úseku matrik vidimaci, legalizaci (ověřování podpisů a listin) a výpisy z matriky, provoz Podatelny bude omezen pouze na fyzická podání.
 • Termíny konání zastupitelstva v roce 2020

  14.01.2020 / Všechna řádná zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 se konají ve velkém sále Kulturního střediska "U Koruny", nám. Osvoboditelů 44/15, Praha-Radotín.
 • Zahájení zjišťovacího řízení k záměru optimalizace trati Černošice

  14.01.2020 / Ministerstvo životního prostředí zahajuje zjišťovací řízení k záměru optimalizace trati Černošice