PORTÁL PRÁCE

Pro vkládání a úpravu firem a podnikatelů je potřeba se nejdříve registrovat (jestliže ještě nejste zaregistrováni) a poté přihlásit do systému.


Název pozice: referent/referentka Odboru občansko správního, Úsek vnitřní správy (agenda přestupků)
Druh pracovního vztahu: Pracovní poměr na plný úvazek
Práci nabízíme na dobu: neurčitou
Firma: Městská část Praha 16, Úřad městské části Praha 16
Adresa: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín

Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici referent/referentka Odboru občansko správního, Úsek vnitřní správy (agenda přestupků):
Pracovní poměr na dobu: NEURČITOU
Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 16
Termín nástupu: 2. 7. 2018
Platová třída: 9. – 10. dle dosaženého vzdělání a splnění předpokladů

Výběrového řízení se může účastnit uchazeč, který splňuje:
1) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 a odst. 2 zákona.
2) Další stanovené podmínky:
a) vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programu, případně vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou za předpokladu splnění kvalifikačních požadavků na oprávněnou úřední osobu dle ustanovení § 112 odst. 9 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (tj. k 31. 12. 2022 dosažení věku minimálně 50 let a nejméně 10 let praxe v projednávání přestupků ve správním řízení)
b) znalost práce s PC (Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová služba)
c) organizační a komunikační schopnosti (formulace textů, znalost pravopisu)
d) psychická odolnost, samostatnost, vysoká flexibilita, spolehlivost, pečlivost a příjemné vystupování.

Výhoda:
a) vzdělání se zaměřením na právo či veřejnou správu nebo praxe ve veřejné správě
b) prokázání zvláštní odborné způsobilosti nejlépe pro správní činnost při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití
a majetku, a to ve smyslu vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, v platném znění, případně splnění kvalifikačních požadavků na oprávněnou úřední osobu dle ustanovení § 111 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
c) řidičské oprávnění skupiny B
d) znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a souvisejících předpisů.

Součástí písemné přihlášky k výběrovému řízení budou:
a) údaje stanovené v ustanovení § 7 odst. 4 zákona
b) strukturovaný životopis – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. a) zákona
c) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona
d) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – dle ustanovení § 6 odst. 4 písm. c) zákona.

Přihlášky k výběrovému řízení se všemi požadovanými náležitostmi je třeba doručit do podatelny Úřadu městské části Praha 16, Václava Balého 23/3, Praha-Radotín, PSČ 153 00, nejpozději do 11. 6. 2018 do 12.00 hodin, a to s uvedením adresy odesílatele (pokud je odlišná od místa trvalého bydliště) a kontaktního telefonu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

Kontakt: Bc. Petra Mrázková, tel.: 234 128 202, další informace: Mgr. Gregor Dušička, DiS., tel.: 234 128 240.