Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
18.03.201902.04.2019
Opatření blokové čištění komunikací Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel z důvodu provádění komplexní údržby komunikací v roce 2019 na místních komunikacích ve správě TSK HMP, a.s.
18.03.201925.03.2019
Zasedání zastupitelstva Městské části Praha 16 Rada městské části Praha 16 zve občany na III. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná dne 25. března 2019 v 17.00 hod. v Kulturním středisku "U Koruny".
19.03.201926.03.2019
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 26.3.2019 PRE Distribuce oznamuje, že dne 26.3.2019 v době od 8.00 do 16.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v ulicích K Cementárně a Safírová, Praha 16-Radotín.
18.03.201902.04.2019
Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením Stavba č. 3082 TV Radotín-západ, výstavba inženýrských sítí, etapa 0005 zařazená do etapy 0017 - Lošetická-kanalizace
14.03.201929.03.2019
Rozhodnutí - Stavební povolení Revitalizace bytového domu č.p. 1362, Praha - Radotín č.p. 1362, nám. Osvoboditelů 1
12.03.201927.03.2019
Oznámení - zahájení územního řízení Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), varianta nadjezd v katastrálním území Velká Chuchle, Malá Chuchle, Hlubočepy
12.03.201927.03.2019
Výzva - vyjádření k podanému odvolání "Částečné oplocení pozemků parc.č. 2087/1, 2087/21, 2087/24 v k.ú.Radotín" Praha 5-Radotín, mezi komunikacemi Radkovská, Plánická, Chatová, Strážovská, v lokalitě Višňovka
12.03.201927.03.2019
Usnesení - zastavení řízení Obytný soubor Zbraslav Panské zahrady, Praha 5 - Zbraslav, mezi komunikacemi Cisterciácká a U Národní galerie
11.03.201931.03.2019
Plán péče o přírodní rezervaci Radotínské údolí Plán péče o přírodní rezervaci Radotínské údolí na období 2019-2028
11.03.201927.03.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo referenta odboru stavebního úřadu - Městský úřad Mníšek pod Brdy
11.03.201901.05.2019
Usnesení o nařízení elektronické dražby Usnesení o nařízení elektronické dražby
08.03.201923.03.2019
Seznámení s podklady rozhodnutí "ROZVOJ AREÁLU ZBRASLAV - areál Policejního prezidia ČR" Praha 5-Zbraslav, při komunikaci Na Baních
08.03.201925.03.2019
Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání Praha Radotín, ulice Na Betonce, parc.č. 518, 519, 520/1 k.ú. Radotín, Přístavba a stavební úpravy spojené se změnou užívání z průmyslového objektu na SKI a BIKE Centrum
08.03.201923.03.2019
Oznámení o zahájení řízení Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo) část II, Kabelové vedení kVN a OPTO, Praha 5 - Malá Chuchle, při komunikaci Zbraslavská a Podjezd
08.03.201923.03.2019
Rozhodnutí Stavba č. 4506 TV Velká Chuchle, etapa 0014 Na Cihelně, Praha 5 - Velká Chuchle
08.03.201923.03.2019
Usnesení - zastavení řízení BYTY CHUCHLE, Praha 5 - Velká Chuchle, Bochníčkova
06.03.201926.05.2019
Volby 2019 Volby 2019 - Stanovení minimálního počtu členů volební komise
04.03.201931.03.2019
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 - únor 2019 Rada Městské části Praha 16 na svém zasedání 20.2.2019 schválila usnesením č. 146 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019.
01.03.201920.03.2019
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Úseku vnitřní správy Odboru občansko správního. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 20. března.
01.03.201920.03.2019
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Kanceláře úřadu - Úsek propagace. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 20. března.
20.02.201931.03.2019
Výroční zpráva za rok 2018 Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 16 za rok 2018 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
31.12.201831.12.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 9/II/2018 dne 17.12.2018.
17.12.201831.12.2019
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha-Radotín, Školní jídelna Praha-Radotín, Technické služby Praha-Radotín a Základní školy Praha-Radotín na r. 2019 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2020 - 2021.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
03.07.201830.06.2019
Závěrečný účet hospodaření za rok 2017 Schválený Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 18.6.2018, usnesením č. XXI/3.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.