Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
15.07.201930.07.2019
Opatření Vrážská x Radotínská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu stání vozidel stavební techniky v křižovatce ulic Vrážská x Radotínská x Přeštínská z důvodu umístění kabelu po železničním tělesem v Praze - Radotíně.
15.07.201930.07.2019
Opatření Sídliště Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. Sídliště z důvodu stání jeřábu za objektem č.p. 1078 v rámci instalace anténního systému, Praha Radotín
15.07.201930.07.2019
Opatření Paškova Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v rámci rekonstrukce kanalizace, obnovy povrchu vozovky a zařízení staveniště v ul. Paškova, Praha - Zbraslav
12.07.201915.08.2019
Výběrové řízení - referent správy místního hospodářství Městská část Praha - Dolní Měcholupy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník/úřednice.
10.07.201931.12.2019
Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červen 2019 Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 3.7.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červen 2019.
09.07.201925.07.2019
Oznámení o zahájení územního řízení Připojení objektů FTTS na síť TMCZ,3.stavba Praha 16-Zbraslav,SITE 14509,12725,10803
08.07.201923.07.2019
Územní rozhodnutí Praha-Zbraslav, "ROZVOJ AREÁLU ZBRASLAV - areál Policejního prezidia ČR", ulice Na Baních. Novostavba administrativně-vědeckého komplexu s provozním a technickým zázemím - stavba pro bezpečnostní složky státu.
28.06.201931.12.2019
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 v období březen až květen 2019 Zastupitelstvo městské části Praha 16 na svém zasedání dne 10.6.2019 schválilo usnesením č. V/5/19 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na období březen až květen 2019.
26.06.201908.08.2019
Elektronická dražba - Vítězslav Chval Usnesení o nařízení elektronické dražby
20.06.201930.06.2020
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2018 Městská část Praha 16, IČ: 002 41 598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00, Praha – Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet MČ Praha 16 za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.
03.05.201930.07.2019
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením Přehled povinností vyplývajících z občanského zákoníku pro spolky a bývalá občanská sdružení.
31.12.201831.12.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 9/II/2018 dne 17.12.2018.
17.12.201831.12.2019
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha-Radotín, Školní jídelna Praha-Radotín, Technické služby Praha-Radotín a Základní školy Praha-Radotín na r. 2019 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2020 - 2021.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.