Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
21.05.201905.06.2019
Opatření Paškova, Vilímkova Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu rekonstrukce kanalizace a obnova povrchu vozovky v ul. Paškova a Vilímkova ve Zbraslavi.
13.05.201928.05.2019
Opatření Ametystová, Achátová Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel z důvodu natáčení filmu v ul. Ametystová a Achátová v Radotíně
13.05.201928.05.2019
Opatření Velký dětský den Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení v ul. K lázním a veřejně přístupné účelové komunikaci NN 4488 (komunikace podél biotopu) v Radotíně.
13.05.201928.05.2019
Opatření Pod Havlínem Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu odstranění vodovodní přípojky v ul. Pod Havlínem, Praha - Zbraslav
03.05.201928.05.2019
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Úseku vnitřní správy Odboru občansko správního. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 28. května.
03.05.201930.07.2019
Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením Přehled povinností vyplývajících z občanského zákoníku pro spolky a bývalá občanská sdružení.
29.04.201931.05.2019
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 - 4/2019 Rada městské části Praha 16 na svém zasedání 17.4.2019 schválila usnesením č. 220 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019.
23.04.201926.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 Oznámení o době a místu konání voleb do Evropského parlamentu
09.04.201926.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 Oznámení starosty
09.04.201926.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 2019
06.03.201926.05.2019
Volby do Evropského parlamentu 2019 Volby 2019 - Stanovení minimálního počtu členů volební komise
31.12.201831.12.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 9/II/2018 dne 17.12.2018.
17.12.201831.12.2019
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha-Radotín, Školní jídelna Praha-Radotín, Technické služby Praha-Radotín a Základní školy Praha-Radotín na r. 2019 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2020 - 2021.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
03.07.201830.06.2019
Závěrečný účet hospodaření za rok 2017 Schválený Zastupitelstvem městské části Praha 16 dne 18.6.2018, usnesením č. XXI/3.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.