Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
08.12.202231.12.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 10/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 10/2022.
07.12.202231.12.2023
Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2023 a střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových rozpočtů na roky 2023 - 2025 Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů do roku 2025 zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2023.
07.12.202202.01.2023
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent/referentka Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Odboru občansko správního s nástupem od 1. února 2023. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 2. ledna 2023 do 12 hodin.
07.12.202223.12.2022
Oznámení o zahájení společného řízení Novostavba rodinného domu, parc.č.3107/1 k.ú.Zbraslav, lokalita Závist
07.12.202222.12.2022
Oznámení záměru pronájmu garážového stání
07.12.202222.12.2022
Výzva Novostavba bytového domu Lochkov, ul. Cememtářská, Praha - Lochkov
02.12.202219.12.2022
Opatření Na Betonce Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu uzavírky železničního přejezdu v ul. Na Betonce v Radotíně
05.12.202203.01.2023
Veřejná vyhláška Magistrát města Kladna vydává veřejnou vyhlášku o zpřístupnění k nahlédnutí výměru za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2021
05.12.202203.01.2023
Veřejná vyhláška Magistrát města Kladna vydává veřejnou vyhlášku o zpřístupnění k nahlédnutí výměru za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020
29.11.202214.12.2022
Opatření Na Betonce Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu uzavírky železničního přejezdu v ul. Na Betonce v Radotíně
28.11.202231.01.2023
Prezidentské volby 2023 - oznámení o době a místě konání voleb Prezidentské volby 2023 - oznámení o době a místě konání voleb
28.11.202231.01.2023
Prezidentské volby 2023 - informace o nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů Prezidentské volby 2023 - informace o nevyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů
28.11.202231.01.2023
Prezidentské volby 2023 - informace o počtu a sídle volebních okrsků Prezidentské volby 2023 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
24.11.202209.12.2022
Usnesení o přerušení řízení, výzva k doplnění Praha-Radotín, Zklidnění Prvomájové ulice - stavební úpravy
22.11.202221.12.2022
Veřejná vyhlášky K Havlínu a okolí Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení dopravního značení a zařízení v ul. K Havlínu a okolí v rozsahu plošného snížení rychlosti zavedením Zóny "30"
15.11.202212.12.2022
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta/referentky Odboru ekonomického s nástupem od 2.1.2023. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 12. prosince 2022.
11.11.202230.01.2023
Prezidentské volby 2023 - stanovení minimálního počtu členů OVK Prezidentské volby 2023 - stanovení minimálního počtu členů OVK
09.11.202214.12.2022
Veřejná vyhláška VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 17 – opakované veřejné projednání Z 3212/17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
08.11.202209.01.2023
Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023
07.11.202224.01.2023
Rozhodnutí_uložení povinnosti odstranit vrak Neznámý provozovatel vraku_Rozhodnutí o uložení povinnosti odstranit vrak
07.11.202214.12.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 37 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 37
07.11.202214.12.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 19 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 19
07.11.202214.12.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3580/00
07.11.202214.12.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3252/15
07.11.202214.12.2022
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Změny č. 1 Regulačního plánu Anenská
17.10.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 9/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 9/2022.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 23. a 24. října 2022.
02.09.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 8/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 8/2022.
22.08.202201.02.2023
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2022 číslo 7/2022 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 zveřejňuje na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIX/5/21 ze dne 20. prosince 2021, ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 7/2022.
01.07.202215.07.2023
Závěrečný účet hospodaření za rok 2021 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2021, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. Závěrečný účet Městské části Praha 16 byl schválen v souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo XXI/3/22 dne 20. června 2022.
12