Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
Vystaveno od – doNázevAnotace
15.11.201930.11.2019
Územní rozhodnutí "STRAKONICKÁ - ROZŠÍŘENÍ, č.akce 999170, Praha 5" Praha 5-Velká Chuchle, Malá Chuchle, Hlubočepy, komunikace Strakonická
15.11.201909.12.2019
Vyhlášení výběrového řízení Úřad městské části Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentky/referenta Odboru živnostenského. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 9. prosince.
14.11.201929.11.2019
Vrácení dokumentace k doplnění Odbor ochrany prostředí MHMP vrací dokumentaci záměru "Změna dobývacího prostoru Zadní Kopanina a pokračování hornické činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru" k doplnění
14.11.201929.11.2019
Výběrové řízení Oznámení MČ Praha - Nedvězí o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa - administrativní pracovník
14.11.201929.11.2019
Vyhláška Vyhláška o návrhu insolvenční dlužnice
12.11.201927.11.2019
Rozhodnutí Rozhodnutí ve věci odvolání pro stavbu "Viladomy Hvězdárna"
12.11.201927.11.2019
Územní rozhodnutí Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), varianta nadjezd Praha 5 - Velká Chuchle
11.11.201931.12.2019
Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc říjen 2019 Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 30.10.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období říjen 2019.
06.11.201922.11.2019
Záměr pronájmu prostor sloužících podnikání Městská část Praha 16 oznamuje ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, záměr pronájmu prostor sloužících podnikání ve vstupním vestibulu objektu Kina Radotín, Na Výšince 875, Praha-Radotín, předem určenému subjektu za účelem provozování bufetu s drobným občerstvením v promítacím čase kina. Tento záměr prodeje byl schválen Radou MČ Praha 16 na jejím zasedání dne 30. 10. 2019 usnesením č. 428/2019.
04.11.201929.11.2019
Vyhlášení konkursního řízení RMČ Praha - Zbraslav vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Zařízení školního stravování Praha - Zbraslav.
04.11.201929.11.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení tajemníka UMČ Praha - Dolní Chabry o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí
04.11.201911.12.2019
Veřejná vyhláška - oznámení Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav ÚP
15.10.201931.12.2019
Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc září 2019 II. Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 02.10.2019 druhé úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období září 2019.
07.10.201922.11.2019
Veřejná vyhláška - vlna 09 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
25.09.201931.12.2019
Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za měsíc září 2019 Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 18.9.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období září 2019.
29.08.201926.11.2019
Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020 Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020
22.08.201931.12.2019
Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období srpen 2019 Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 14.8.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období srpen 2019.
29.07.201931.12.2019
Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červenec 2019 Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 24.7.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červenec 2019.
10.07.201931.12.2019
Úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červen 2019 Na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo V/5/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16, odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schválila Rada městské části Praha 16 na svém zasedání dne 3.7.2019 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 za období červen 2019.
28.06.201931.12.2019
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 v období březen až květen 2019 Zastupitelstvo městské části Praha 16 na svém zasedání dne 10.6.2019 schválilo usnesením č. V/5/19 úpravy rozpočtu Městské části Praha 16 na období březen až květen 2019.
20.06.201930.06.2020
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2018 Městská část Praha 16, IČ: 002 41 598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00, Praha – Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Závěrečný účet MČ Praha 16 za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.
31.12.201831.12.2019
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2019 Návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2019 schválený usnesením zastupitelstva MČ Praha 16 č. 9/II/2018 dne 17.12.2018.
17.12.201831.12.2019
Schválené rozpočty příspěvkových organizací Schválené rozpočty příspěvkových organizací Mateřská škola Praha-Radotín, Školní jídelna Praha-Radotín, Technické služby Praha-Radotín a Základní školy Praha-Radotín na r. 2019 včetně střednědobých výhledů rozpočtů těchto organizací na r. 2020 - 2021.

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Městská část Praha 16 jako příslušný registrační úřad vyhlašuje výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 16 konaných ve dnech 5. a 6. října 2018.
25.05.201726.05.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. SML. 3991/2017/35 Uzavřená mezi Městskou částí Praha 16 a Radotínským sportovním klubem, z.s.