Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Veřejné zakázky (Profil zadavatele)Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
26.10.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 11/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 11/2020.
23.10.202008.11.2020
Záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/22 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/22, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 25 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 vlastníkovi stavby bez čp/če - zděné garáže postavené na pozemku. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 9. 9. 2020 usnesením č. 655/2020 a Zastupitelstvem městské části Praha 16 usnesením č. XI/10/20 ze dne 30. 9. 2020.
22.10.202007.11.2020
Veřejná vyhláška - Tomáš Tůma, nar. 1983 Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti
22.10.202006.11.2020
Opatření Na Baních Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu stavby vodovodní přípojky pro pozemek č. parc. 2465/9 k.ú. Zbraslav v ul. Na Baních.
19.10.202003.11.2020
Opatření Cementářská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravních značení z důvodu stavby přípojky dešťové kanalizace v ul. Cementářská č.p. 57, v Lochkově
19.10.202026.10.2020
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 26.10.2020 PRE Distribuce oznamuje, že dne 26.10.2020 v době od 8.00 do 16.00 hodin, dojde k přerušení dodávky elektřiny v částech ulic Jaspisová, Na Betonce a Prvomájová, Praha 16-Radotín.
16.10.202001.11.2020
Oznámení o zahájení společného řízení Novostavba rodinného domu, parc.č.3107/26 k.ú.Zbraslav, lokalita Závist
15.10.202015.11.2020
Oznámení o revizi katastru nemovitostí - katastrální území Velká Chuchle Městská část Praha 16 oznamuje, na základě sdělení Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, že v katastrálním území Velká Chuchle bude počínaje dnem 1. ledna 2021 zahájena revize katastru nemovitostí a potrvá přibližně do konce roku 2022. Bližší informace jsou uvedeny v přiloženém oznámení.
13.10.202028.10.2020
Opatření Podjezd Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu přeložky plynovodu v ul. Podjezd v Malé Chuchli
13.10.202028.10.2020
Opatření Radotínská Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu uzavírky chodníku v ul. Radotínská v Praze 16
14.10.202020.11.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2440/00 ÚP SÚ HMP
14.10.202020.11.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3175/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP
14.10.202020.11.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3131/12 vlny 12 ÚP SÚ HMP
02.10.202010.11.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
02.10.202010.11.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 22
01.10.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 10/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 10/2020.
18.09.202005.11.2020
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15
16.09.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 9/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 9/2020.
04.09.202025.11.2020
Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2021 Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1470 ze dne 13.7.2020 vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2021
31.07.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 8/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 8/2020.

Mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Rada městské části Praha 16 zve občany na X. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná ve středu 12. srpna od 17.30 hodin v zasedací místnosti radnice, V. Balého 23/3, Praha-Radotín.
15.07.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 7/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 7/2020.
15.07.202031.07.2021
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
17.06.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 6/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 6/2020.

Zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 Rada městské části Praha 16 zve občany na IX. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16, které se koná ve středu 24. června od 17.00 hodin v Aule ZŠ Praha - Radotín, Loučanská 1112.

Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ vlna 06 U 1361/06 MHMP
27.05.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 5/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2020.
09.04.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 4/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2020.
01.04.202031.12.2020
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 3/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 3/2020.
02.03.202031.01.2021
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2020 číslo 2/2020 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo VII/6/19 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2020.
12