Úřední deska

Umístění fyzické úřední desky
Usnesení rady a zastupitelstva
Aktivní Profil zadavatele od 28.3.2019
Archiv veřejných zakázek do 28.3.2019Zobrazit archiv článků
12
Vystaveno od – doNázevAnotace
22.07.202107.08.2021
Zahájení společného řízení "Rodinný dům manželů Janouškových ve Zbraslavi" na parc.č.3107/27 k.ú.Zbraslav, Závist, Praha-Zbraslav
30.06.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 8/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 8/2021.
19.07.202103.08.2021
Opatření Starochuchelská přejezd Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení z důvodu úplné uzavírky železničního přejezdu v ul. Starochuchelská ve Velké Chuchli v rámci stavby optimalizace trati.
19.07.202110.10.2021
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
19.07.202103.08.2021
Rozhodnutí - "Domov Bílčická - penzion pro důchodce" Rozhodnutí - "Domov Bílčická - penzion pro důchodce" - MHMP
15.07.202130.07.2021
Oznámení zahájení územního řízení "Stavba č. 0042474 - Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle" Praha 5-Velká chuchle, Praha 5-Slivenec, Granátová, V Dolích
15.07.202130.07.2021
Opatření K lázním Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v osazení přenosného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních vozidel v ul. K lázním z důvodu průjezdu kamionu.
15.07.202130.07.2021
Opatření Zbraslavská a Podjezd Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích týkající se osazení přenosného dopravního značení z důvodu stavebních prací na provizorním přejezdu v ulici Zbraslavská a rekonstrukce mostu v ulici Podjezd v Praze 16
13.07.202128.07.2021
Výzva Bytový dům Bochníčkova Praha 5-Velká Chuchle, Na Hvězdárně, Bochníčkova
13.07.202129.07.2021
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 403/2 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronajmout část pozemku par. č. 403/2 o výměře 57 m2 v k. ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 16, panu P. D. V., bytem Praha-Radotín.
13.07.202129.07.2021
Záměr pronájmu objektu D ve stavbě Centrum Koruna Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronajmout objekt D ve stavbě Centrum Koruna, náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 16 o celkové výměře 394 m2 na pozemku parc. č. 949/1 k. ú. Radotín Základní umělecké škole Klementa Slavického, IČO: 67360572, Zderazská 6, Praha-Radotín.
13.07.202129.07.2021
Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 401/2 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 oznamuje záměr pronajmout část pozemku par. č. 401/2 o výměře 48 m2 v k. ú. Radotín ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřená správa MČ Praha 16, paní S. R., bytem Praha-Radotín.
18.07.202124.08.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3416/24 a Z 3419/24 - MHMP
18.07.202124.08.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 - MHMP
18.07.202124.08.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 - MHMP
01.07.202128.09.2021
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo - SSHMP
30.06.202131.07.2022
Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2020 Městská část Praha 16, IČ: 00241598, se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, Závěrečný účet Městské části Praha 16 za rok 2020, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.
29.06.202128.07.2021
Oznámení o vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku parc.č. 1595/1 v k.ú. Radotín Městská část Praha 16 vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na koupi pozemku parc.č. 1595/1, zahrada v k.ú. Radotín o výměře 944 m2 za minimální cenu 1.840.000,- Kč (slovy: „Jedenmilionosmsetčtyřicettisíc korun českých“) určenou Znaleckým posudkem č. 13916-1138/2021. Podmínky a termíny k vyhlášené veřejné soutěži jsou uvedeny v přiloženém oznámení.
21.06.202106.08.2021
Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 18 ÚP SÚ HMP
17.06.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 7/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 7/2021.
16.06.202130.07.2021
Vyhlášení výběrového řízení Městská část Praha 16 vyhlašuje výběrové řízení na pozici knihovník/knihovnice Místní knihovny Radotín s nástupem od 1. září 2021. Přihlášky se všemi náležitostmi je třeba doručit nejpozději do 30. července 2021.
09.06.202107.09.2021
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo - SSHMP
24.05.202121.08.2021
Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo Oznámení o možnosti vyzvednout odstraněné vozidlo - SSHMP
17.05.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 6/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 6/2021.
28.04.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 5/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 5/2021.
21.04.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 4/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 4/2021.
12.03.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 3/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 3/2021.
17.02.202131.01.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 2/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 2/2021.
03.02.202101.02.2022
Úprava rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 číslo 1/2021 Odbor ekonomický Úřadu městské části Praha 16 (dále jen „OE“) předkládá na základě pověření usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 (dále jen „ZMČ“) číslo XIII/5/21 ve smyslu ustanovení § 94 odst. 2 písm. h) zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 16 odst. 3) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočtové opatření číslo 1/2021.
29.01.202128.02.2022
Schválený rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2021 Městská část Praha 16 v souladu s § 3 odst. 4) zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zveřejňuje Rozpočet Městské části Praha 16 na rok 2021 a Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 a další dokumenty schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 16 číslo XIII/5/21 ze dne 20. ledna 2021.
12