Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
778 55 STA + OMH (SON) – uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor sloužících k podnikání v 1. patře objektu Zdravotnického zařízení, Sídliště 1100/32, Praha-Radotín paní MUDr. Kateřině Márové, za účelem provozování cévní ambulance středa 13. ledna 2021
777 55 STA + OMH (SON) – zrušení přijetí nejvýhodnější nabídky na pronájem prostor sloužících podnikání v 1. patře objektu Zdravotnického zařízení, Sídliště 1100/32, Praha-Radotín, za účelem provozování zubní ordinace nebo dentální hygieny středa 13. ledna 2021
776 55 Radní Ing. Farník + OMH - přijetí nejvhodnější nabídky v poptávkovém řízení na dodávku „Stolních kancelářských počítačů včetně MS Win 10 Pro – 20 ks pro zajištění provozu Městské části Praha 16“ středa 13. ledna 2021
775 55 STA + KÚ (ÚKŘVP) - aktualizace složení pracovních skupin Povodňové komise Městské části Praha 16 středa 13. ledna 2021
774 55 STA + KÚ (ÚKŘVP) - jmenování člena Krizového štábu a Povodňové komise Městské části Praha 16 středa 13. ledna 2021
773 55 STA + KÚ (Úsek školství, mládeže, kultury a TV) - jmenování Ing. Heleny Jíchové tajemnicí Komise životního prostředí, poradního orgánu Rady městské části Praha 16 středa 13. ledna 2021
772 55 STA + OMH - vydání souhlasu s prodloužením dočasnosti stavby minigolfového hřiště na pozemku parc.č. 5208/10 v k.ú. Radotín provozovaného nájemcem Richardem Fischerem, Praha 5-Hlubočepy, do data ukončení nájmu sjednaného Nájemní smlouvou č. 3907/2016, tj. do 31. prosince 2030 středa 13. ledna 2021
771 55 STA + OE - návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2026 středa 13. ledna 2021
770 55 STA + OE - návrh rozpočtu Městské části Praha 16 na rok 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu Městské části Praha 16 do roku 2026 středa 13. ledna 2021
769 55 STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 14/2020 středa 13. ledna 2021
768 55 STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 13/2020 do čísla 14/2020 středa 13. ledna 2021