Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2704 ze dne 23.102018 schválila vyhlášení Grantů hl. m. Prahy – Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2019.

O dotaci může žádat fyzická osoba, která má občanství členského státu Evropské unie a trvalé bydliště/sídlo na území České republiky nebo právnická osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu s právním řádem ČR (o dotaci mohou žádat i příspěvkové organizace zřízené HMP a příspěvkové organizace zřízené městskými částmi HMP). Předpokládaný celkový objem peněžitých prostředků byl stanoven na 45 000 000 Kč.

Žádost musí být podána od 10.12.2018 do 7.1.2019 včetně. Bližší informace a formuláře pro podání žádosti o grant je možné stáhnout na internetovém portálu hl. m. Prahy.
Zveřejněno: 05.11.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 616 x
Vytisknout