Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/29 v k.ú. Radotín

MČ Praha 16 oznamuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/29, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radotín o výměře 7 m2 z celkové výměry 2785 m2 společnosti AHOLD Czech Republic, a.s., IČ: 44012373, Radlická 520/117, Praha 5 - Jinonice, za účelem umístění klece na tři odpadové kontejnery. Tento záměr byl schválen Radou městské části Praha 16 na jejím zasedání dne 19. 12. 2018 usnesením č. 91/2018.

Záměr pronájmu (pdf, 205 kB)

Zveřejněno: 08.01.2019 – Stanislava Rašková ; Přečteno 195 x
Vytisknout